درباره ما


ما اولين سايت صنعت سيمان ايران بر روی شبکه جهانی اينترنت هستيم و از تير ماه سال 1380  ارائه اطلاعات و خدمات را آغاز نموديم.
 
کليه اطلاعات در باره صنعت سيمان ايران و صنايع وابسته به آن به دو زبان فارسی و انگليسی در اين سايت عرضه می شود.

ما مفتخريم که ابعاد صنعت عظيم و بالنده سيمان ايران را به ايرانيان و جهانيان بشناسانيم و اطلاعات ، تحولات و خبرهای اين صنعت آينده ساز  را به  کارشناسان ، دست اندرکاران ،  علاقمندان و پژوهشگران  عرضه کنيم. 
 
اطلاعات ، آمارها ، مطالب و اخبار سيمان در اين سايت  از منابع مختلف جمع آوری شده و دائما  به روز رسانی می گردد.
 
ما پيوسته در تلاش توسعه و تکامل اين سايت هستيم و نظرِيات بينندگان و دست اندرکاران برای بهتر ساختن اين سايت ما را ياری خواهد کرد.


سایت سیمان ایران