صفحه : 1 | 2
لغت نامه تخصصی به زبان انگلیسی

از همکاران صنعت سیمان خواهشمند است درصورت داشتن نظر و پيشنهاد درباره لغات فنی صنعت سيمان با ما تماس بگيريد

مهندس منوچهر بکائيان نقل: با اجازه از فصلنامه پيک سيمان

انگلیسی به فارسی
فارسی به انگلیسی

آسیاب سیمان

Cement mill

توزین کننده نواری، خوراک دهنده نواری

Feeder, constant weught feeder

آسیاب

Mill

کیسه پی پی

P P bag

بارگیرخانه

Paking plant

کیسه کاغذی

Paper bag

شبکه سوراخدار (گريت) اوليه

Primary (or preliminary) grate (or grid)

سايش اوليه

Primary (or preliminary) grinding, raw grinding

آسيای اوليه

Primary (or preliminary) mill, preliminator, coarse mill

سنگ شکن اولیه، پیش خردکن

Primary crushing plant

عنصر اولیه، عنصر حساس

Primary element,sensitive element,sensing unit;pickup,transmitter,detecting element

انرژی اوليه

Primary energy

شوت و رودی( در سنگ شکن)

Primary grid(hammer crusher)

روانکاری اولیه

Primary lubrication

مواد اولیه، مواد ابتدائی

Primary material, raw material, initial sustance (or materail), starting material

محدوده تبلور اوليه

Primary phase field, field of primary crystallization

تشعشع اولیه

Primary radiation

سنگ اوليه، سنگ آذرين

Primary rock, igneous rock

سيستم محرکه

Prime mover, drive unit, power unit

کارتريج اوليه

Primer cartridge, blasting cartridge

چاشنی (در انفجار)

Primer,priming explosive

شارژ اوليه

priming charge, initiating charge, detonating charge

ماده ناريه اوليه، چاشنی اوليه

Priming explosive, primer

اصل، قانون، مبنا

principle, axiom

کارت مدار، کارت چاپی مدار

Printed circuit card

فرم پرشدنی، پروتکل

Printout, log

ماده ميانی منشوری

Prismatic interstitial material

سوخت اولیه، سوخت جريان چرخشی(در مشعل کوره دوار)

Prmary oil

ذخاير احتمالی(در معدن)

Probable reserves

لوله نمونه گير ( در اندازه گيرها)

Probe, probe type( bin) level indicator

مترجم مشکل ساز زبان کامپيوتر

Problem - oriented compiler language

تعريف مسئله، صورت قضيه

Problem definition, statement of the problem(s)

فرآيند، تحول، واکنش، روش کار، پديده، توليد

Procedure, system,method technique,reaction, phenomenon, controlled system

اتوماتيک سازی فرآیند توليد

Process automation

کامپيوتر فرآیند، کامپيوتر خط توليد

Process computer

سیستم کنترل فرآیند

Process control system

مستند سازی فرآیند

Process documentation, Operating documentation

فن آوری و مهندسی فرآیند

Process engineering (or technology)

عملیاتی

Process- technical, operational

متغییر فرآیند

Process variable

فرآوری کردن، عمل کردن، فرآيند نمودن

Process, treat, work, manufacture

تجهيزات فرآیند

Processing machinery

مرحله فرآیند

Processing stage

مرحله فرآیند

Processing step

زمان واکنش، زمان فرآیند

Processing time, time of passage

کارکردن، عمل آوری، ساخت، توليد

Processing, Treatment, Conversion, Working, Manufacturing peocess

تولیدکردن- بهره برداری کردن، استخراج نمودن

Produce, extract, quarry, win, work,exploit

گاز ژنراتور، گازهای ناشی از احتراق سوخت در ژنراتور

Producer gas

خروجی محصول، دهانه خروجی

Product outlet, discharge opening( or aperture)

برنامه تولید، محصول برنامه ریزی شده

Product range, manufacturing range

اندازه محصول

Product size (final) product size

محصول، ماده خروجی

Product( of crusher)

ظرفيت تولید

Production capacity

هزینه تولید

Production cost, manufacturing cost

مهندسی تولید

Production engineering

خط تولید

Production line

ماشین آلات خط تولید

Production machinery

ایجاد سطوح جدید

Production of (new)surface, development of surface

تولید گرما

Production of heat

موثر، فعال، بارور

Production, efficient

تولید، ساخت، محصول سازی

Production, winning the raw materials

مطالعات فنی

Professional study

سودآوری، قابلیت کسب سود

Profitability, earning power

کنترل برنامه ریزی شده

Program- controlled

اجرا برنامه

Program execution, program run

کنترل کننده قابل برنامه ریزی

Programmable controller

سیستم قابل برنامه ریزی

Programmable system

حرکت به جلو، پيشرفت

Progressive motion, locomotion, travel

مرحله جهش

Progressive ratio

مرحله به مرحله، مرحله ای، در حال پيشرفت، تدريجی

Progressively, by steps, step by step, stepwise

دمنده مارپيچی

Propeller fan, helical fan

کيفيت، ويژگی

Property, quality, attribute, characteristic

نسبت، سهم، اندازه گيری

Propoation, ratio, dispense, measure out

توزین و خوراک دهنده

Proporting device

تنظیم مواد

Proportion (the mix),adjust, regulate, set

نسبت وزنی، تفکيک به وسیله وزن

Proportion by weight

درصد فاز مذاب (کلینگر)

Proportion of liquid phase, liquid content (clinkering)

نسبی، جزئی

Proportional

محدوده جزئی، طیف نسبی

Proportional band

شمارشگر، اندازه گیر

Proportional counter

توزین کننده حجمی، خوراک دهنده حجمی

Proportioning by volume, volume - batching

رابطه ریاضی تعیین سهم

Proportioning formula

واحد خوراک دهنده، واحد تعیین کننده اجزا

Proportioning plant, batching plant

دپوی تنظیم مواد

Proportioning stockpile

تعیین سهم اجزا مواد

Proportioning the raw mix

حلزونی سهم دهنده مواد، مارپيچ خوراک دهنده

Proportioning worm (or screw) conveyor, feed screw

حلزونی خوراک دهنده، حلزونی سهم دهنده

Proportioning( or regulating) screw feeder

تعیین نسبت، تعیین سهم، اندازه گیری مقدار اجزا

Proportioning, batching, gauging, measuring, dispensing,(regulated) feed(strictly speaking, proportioning applies only to thedispening of two or more components of a mixture

هوای انتقال دهنده مواد

Propulsion air (penumatic dispatch)

حفاظت کردن

Protect, screen

محافظت شده از گردوغبار

Protected form dust, dust- protected

گاز محافظ، گاز خنثی

Protective (furnace) gas

کوره با اتمسفر حفاظت شده، کوره با اتمسفر خنثی

Protective atmosphere furnace

لباس ايمنی کار

Protective clothing

پوشش محافظ

Protective coating

محافظت به وسیله اتصال به زمين

Protective earthing (or grounding)

عايق کاری محافظ، عايق کاری حفاظتی

Protective insulation

جدایش حفاظتی

Protective isolation

ولاژ حفاظتی

Protective low voltage

ازت چندگانه حفاظتی

Protective multiple earthing (or grounding), neutralization

شبکه حفاظتی، الک حفاظتی

Protective screen

سیستم حفاظتی، موضوع حفاظت

Protective system (or category),electr equipment

نوع مشابه، نوع يکسان

prototype

زاویه سنج

Protractor, graduated arc

ثابت کردن، نشان دادن، نمایش دادن

Prove, detect, demonstrate

ذخایر ثابت شده، منابع حتمی

Proved reserves

ضروری، فوری، موردنياز

Provisional, emergency, makeshift

تجزیه فوری، تجزیه از کوتاهترين راه

Proximate analysis

کلید قطع غيرتماسی، سیستم قطع جریان غیرتماسی

Proximity limit switch

شکل کاذب، شکل غیرواقعی

Pseudomorphous

سیلیکات کلسیم به صورتa-CaO,SiO2

Pseudowollastonite

تفلون

PTFE,polytetrafluoro ethylene

درپوش محفظه هوای فشرده

Puff blowing bead

ضربه هوا( در کوره)

Puffing (of kiln)

کلید اضطراری قطع و وصل نوار نقاله

Pull - rope switch

خراج شده، از مدار مدار بیرون آمدن، از تنظيم خارج شدن

Pull out, fall out of step, fall out of synchronism

بالاترین لنگر کارکرد الکترو موتور

Pull- up torque

غلطک ابتدائی و انتهائی در نوار نقاله لاستيکی، غلطک تنظيم کشش در نوار نقاله لاستيکی

Pulley (conveyor belt)

الکترو موتور مجهز به پولی(قرقره)

Pulley (electric) motor

خمير (کاغذ)

Pulp

دمند، ضربه ای

Pulsating blower

شمارشگر ضربه

Pulse counter

سیستم ایجاد انرژی به وسیله ضربه

Pulse energization (electr. Precip)

الکترو فیلتر با انرژی ضربه ای

Pulse- energized electrostatic precipitator, electrostatic precipitator with pulse energization

تولیدکننده ضربه (الکترو فیلتر)

Pulse generator

تعداد ضربه در واحد زمان

Pulse rate

پاکسازی ترکمی، تميز کردن با هوای فشرده

Pulsed air (or gas) cleaning

پودر کردن، ساييدن، نرم کردن، به باد دادن، پخش کردن

Pulverize, gring, powder, scatter as dust (solids), atomize, spray (liquids)

مواد برگشتی

Retuned material

حرکت برگشت _ حرکت معکوس

Return (or reverse) motion

دریچه های هوای برگشتی

Return air vanes,louvres,baffles(air, sep)

شوت برگشتی

Return chute

جریان برگشت

Return flow, reflex, back flow

غلطک برگشتی نوار

return idler( belt conveyor)

پایه غلطک برگشتی

Return ilder set

خط لوله برگشت

Return pipeline

صفحه برگشت

Return plate (ball mill)

قرقره برگشتی

Return pulley, tall pulley

نوار زیرین - نوار بازگشت

Return run, lower strand, return strand( belt conveyor)

علامت پاسخ - سیگنال فرمان

return signal, acknowledgment signal, check- back signal

مشعل با جریان برگشت سوخت

Return-flow burner, spill return burner

کوره مجهز به شعله

Reverberatory fumace

چرخش معکوس

Reverse (or backward) rotation, counter rotation

تمیز کردن با جریان هوای معکوس

Reverse air (or gas) flow cleaning

جریان باز گشت

Reverse flow

سیستم بسته بندی با هوای گرم برگشتی

Reverse- hood shrink- wrapping system

حرکت معکوس- حرکت بازگشت

Reverse motion

قابل گردش - معکوس

Reversible

چکش برگشتی - چکش دو طرفه

Reversible hammer

کید معکوس

Reversing switch

شیر برگشت جریان

Reversing valve, change- over valve

شمارنده دور گردش - کنتور جریان

Revolution counter

اتوماتيک سازی فرآیند توليد

Process automation

اجرا برنامه

Program execution, program run

ازت چندگانه حفاظتی

Protective multiple earthing (or grounding), neutralization

اصل، قانون، مبنا

principle, axiom

افزایش دما - با لا رفتن درجه حرارت - گرم شدن

Rise in temperature

الکترو فیلتر با انرژی ضربه ای

Pulse- energized electrostatic precipitator, electrostatic precipitator with pulse energization

الکترو موتور مجهز به پولی(قرقره)

Pulley (electric) motor

انبار آهن - انبار میله

Rod magazine

اندازه محصول

Product size (final) product size

انرژی اوليه

Primary energy

ایجاد سطوح جدید

Production of (new)surface, development of surface

ایستگاه غلطک - پایه کوره

Roller stand (rotary kiln)

ایستگاه غلطک - پایه نوار لاستیکی

Roller stand, idler set (conveyor)

آتشکاری و انفجار سنگ

Rock blasting

آجر نسوز کوره دوار

Rotary kiln brick

آسيای اوليه

Primary (or preliminary) mill, preliminator, coarse mill

آسیاب

Mill

آسیاب سیمان

Cement mill

آسیاب غلطکی

Roller mill

آسیای غلطکی

Roller (gringing) mill (and other comparable mills, e,g., ring -ball mill)

آسیای غلطکی - آسیای عمودی

Ring-roleer mill (suspended - roller centrifugal (type), suspended roller mill

آسیای غلطکی مجهز به غلطک های فنری

Roller mill with spring - loaded rollers

آسیای گلوله ای حلقوی

Ring - ball mill

آسیای میله ای

Rod mill

با آب شستن - آبکشی کردن

Rinsing

بارگیرخانه

Paking plant

بازوی نوسانی

Rocker arm

بالابر کاسه ای کابلی - الواتور کابلی

Rope bucket elevator

بالاترین لنگر کارکرد الکترو موتور

Pull- up torque

برنامه تولید، محصول برنامه ریزی شده

Product range, manufacturing range

بیل حفاری و بار زنی

Rocker shovel (loader), overhead loader (or shovel)

بیل مکانیکی

Rock shovel

بیل یا دستگاه حفار کابلی

Rope- operated (or cable- operated) excavator (or shovel)

پاره کردن - شکافتن

Ripping

پاکسازی ترکمی، تميز کردن با هوای فشرده

Pulsed air (or gas) cleaning

پایه غلطک برگشتی

Return ilder set

پرآلومین _غنی از آلومین

Rich in alumina aluminous, (high) alumina

پرس جوش

Riveting press

پرس غلطکی

Roller type pelletizing press

پهنای غلطک

Roll breadth

پودر کردن، ساييدن، نرم کردن، به باد دادن، پخش کردن

Pulverize, gring, powder, scatter as dust (solids), atomize, spray (liquids)

پوشش محافظ

Protective coating

پیچ راست گرد

Right- hand(ed) thread

تجزیه فوری، تجزیه از کوتاهترين راه

Proximate analysis

تجهيزات فرآیند

Processing machinery

ترازوی حلقوی - حلقه تعادل (در فشار سنج)

Ring balance (manometer)

تشعشع اولیه

Primary radiation

تشکیل رینگ - گرفتگی مواد (در کوره)

Ringing, formation of rings (in kiln)

تعداد ضربه در واحد زمان

Pulse rate

تعريف مسئله، صورت قضيه

Problem definition, statement of the problem(s)

تعیین سهم اجزا مواد

Proportioning the raw mix

تعیین نسبت، تعیین سهم، اندازه گیری مقدار اجزا

Proportioning, batching, gauging, measuring, dispensing,(regulated) feed(strictly speaking, proportioning applies only to thedispening of two or more components of a mixture

تفلون

PTFE,polytetrafluoro ethylene

تمیز کردن با جریان هوای معکوس

Reverse air (or gas) flow cleaning

تنظیم (دهانه)غلطک

Roll setting, feed opening

تنظیم مواد

Proportion (the mix),adjust, regulate, set

توده سنگ

Rock pile, loosened rock (quarry), fragmented rock

توزین کننده حجمی، خوراک دهنده حجمی

Proportioning by volume, volume - batching

توزین کننده نواری، خوراک دهنده نواری

Feeder, constant weught feeder

توزین و خوراک دهنده

Proporting device

تولید گرما

Production of heat

تولید، ساخت، محصول سازی

Production, winning the raw materials

تولیدکردن- بهره برداری کردن، استخراج نمودن

Produce, extract, quarry, win, work,exploit

تولیدکننده ضربه (الکترو فیلتر)

Pulse generator

ثابت کردن، نشان دادن، نمایش دادن

Prove, detect, demonstrate

جدایش حفاظتی

Protective isolation

جریان باز گشت

Reverse flow

جریان برگشت

Return flow, reflex, back flow

جوش

Rivet

چاشنی (در انفجار)

Primer,priming explosive

چرخش معکوس

Reverse (or backward) rotation, counter rotation

چکش - مته

Rock- drill hammer, hammer (rock) drn

چکش برگشتی - چکش دو طرفه

Reversible hammer

حرکت برگشت _ حرکت معکوس

Return (or reverse) motion

حرکت به جلو، پيشرفت

Progressive motion, locomotion, travel

حرکت به کمک کابل - کشیدن با کابل

Rope crowd(ing) (face shovel)

حرکت چرخان - حر کت دورانی

Rotary motion

حرکت معکوس- حرکت بازگشت

Reverse motion

حفاظت کردن

Protect, screen

حلزونی خوراک دهنده، حلزونی سهم دهنده

Proportioning( or regulating) screw feeder

حلزونی سهم دهنده مواد، مارپيچ خوراک دهنده

Proportioning worm (or screw) conveyor, feed screw

خراج شده، از مدار مدار بیرون آمدن، از تنظيم خارج شدن

Pull out, fall out of step, fall out of synchronism

خراشنده غلطکی

Roll scraper

خراشنده کابل

Rope - operated scraper (or raker)

خروجی محصول، دهانه خروجی

Product outlet, discharge opening( or aperture)

خشک کن دوار

Rotary dryer

خط تولید

Production line

خط لوله برگشت

Return pipeline

خمير (کاغذ)

Pulp

خنک کن دوار

Rotary cooler

خنک کن دوار در زیر کوره

Rotary cooler mounted below the kiln

خنک کن دوار کلینکر

Rotary clinker cooler

خوراک دهنده استوانه دوار

Rotary drum feeder

خوراک دهنده غلطکی

Roll feeder

دامپر - بارکش

Rocker- dump car, side tipping wagon, jubile wagon

دپوی تنظیم مواد

Proportioning stockpile

درپوش محفظه هوای فشرده

Puff blowing bead

درجه سختی

rigidity, stiffness

درز اتصال (در آجرهای نسوز کوره دوار)

Ring joint (kiln lining)

درز جوش

Rivet pitch, rivet spacing

درز جوش شده

Riveted joint, riveting

درصد فاز مذاب (کلینگر)

Proportion of liquid phase, liquid content (clinkering)

دریچه دوار

Rotary grate

دریچه های هوای برگشتی

Return air vanes,louvres,baffles(air, sep)

دستگاه  حفار کاسه ای

Rotary bucket excavator, bucket wheel excavator

دمای اطاق - دمای محیط

Room temperature, ambient temperature

دمند، ضربه ای

Pulsating blower

دمنده دوار - نوعی پمپ هوا

Roots blower

دمنده مارپيچی

Propeller fan, helical fan

دندانه شکاف

Ripping tooth

دور گردش در دقیقه

Revolutions per minute (=r.p.m.)

ذخاير احتمالی(در معدن)

Probable reserves

ذخایر ثابت شده، منابع حتمی

Proved reserves

ذخیره سنگ

Rock burden ( quarrying)

رابطه ریاضی تعیین سهم

Proportioning formula

راست دست - سمت راست

Right- handed

راه انداز مقاومتی

Rheostatic starter

رفتار حرکتی - رفتار شکل پذیری

Rheological behaviour

روانکاری اولیه

Primary lubrication

روتاری والو - شیر چرخان

Rotary (air)lock, rotary valve, rotary gate

روتامتر- شمارشگر چرخان

Rotameter

رولپرس - آسیای پرس غلطکی

Roller press

رومبوئدرال - سیستم سه گوش (تری گونال)

Rhombohedral

رومبیک - ارتو رومبیک ، سه وجهی قائمه

Rhombic

رینگ (مواد) - گرفتگی مواد

Ring of coating, (clinker) ring

رینگ کوره - تایر - حلقه گرداننده کوره

Riding Ring, tyre, tire (kiln, tube mill)

زاویه سنج

Protractor, graduated arc

زمان واکنش، زمان فرآیند

Processing time, time of passage

زنجیر غلطکی

Roller chain

ژل سخت - خمیر سخت

rigid gel

سايش اوليه

Primary (or preliminary) grinding, raw grinding

سپراتور چرخان - سپراتور دینامیکی

Rotary (air) seprator, mechanical seprator, centrifugal classifier

سر پیک جوشکاری

Rivet head

سرمته سوراخکاری سنگ

Rock, core bit

سنگ - صخره

Rock

سنگ اوليه، سنگ آذرين

Primary rock, igneous rock

سنگ شکن

Rock breaker (for secondary fragmentation)

سنگ شکن اولیه، پیش خردکن

Primary crushing plant

سنگ شکن چکشی

Rotary - hammer breaker, hammer crusher

سنگ شکن غلطکی

Roll crusher, crushing rolls

سنگ شکن فکی - غلطکی

Roll- jaw crusher

سنگ کوارتز

Rock quartzite

سوار کار

Rider (weight)

سوخت اولیه، سوخت جريان چرخشی(در مشعل کوره دوار)

Prmary oil

سودآوری، قابلیت کسب سود

Profitability, earning power

سيستم محرکه

Prime mover, drive unit, power unit

سیستم ایجاد انرژی به وسیله ضربه

Pulse energization (electr. Precip)

سیستم بسته بندی با هوای گرم برگشتی

Reverse- hood shrink- wrapping system

سیستم حفاظتی، موضوع حفاظت

Protective system (or category),electr equipment

سیستم قابل برنامه ریزی

Programmable system

سیستم کشش به وسیله کابل یا طناب

Rope haulage system, (brake) incline, selfacting(or double- acting) incline

سیستم کنترل فرآیند

Process control system