آماده به کار

از علاقمندان به اشتغال در صنعت سیمان دعوت می شود تا مشخصات خود را جهت درج در اين قسمت برای ما ارسال نمایند.
از کارخانجات ، پروژه ها و شرکتها دعوت می شود تا در صورت نياز با افراد زیر به صورت مستقیم تماس حاصل فرمایند.