اعضای هیات مدیره کارخانجات سیمان کشور

ر

نام شرکت

رييس هيات مديره

نايب رييس هيات مديره

اعضاي هيات مديره

مدير عامل

1 آباده
کامران امين
بهرام امین
آرمان ساعی - پيوند زين العابديني
زین العابدینی
2 آبيک
مرتضی لطفی
رضایی عراقی
غلامعباس میرزائی- فرهادی- کریمی - فتوگرافی
گرشاسبی
3 اردبيل
پیراف هسلر
رحمت اله روستاپور
فریدون حسنی
روحی
4 آزادگان قشم
یحیوی
العقیلی
جعفری - صدیقی -قاضی
صدیقی
5 اردستان
سید ولی اله توکلی
عمرانی فرد
عمرانی فرد- مهدی زندیه- امینی دهکردی-ملکزاده
عمرانی فرد
6 اروميه
بخشایش

جهانديده كاظم پور
اسدالله نيکفر  - حميد رضا رفيعي
نیکنام
7 استهبان
-
-
مرتضي رضوي لر
پورکریم
8 اصفهان
سهرابی
مهرداد رومی
مجید کیانی - محسن صفوی -بهرام پرورش کاروان
9 ايلام
علی بخشایش محمد فاطمیان
حامد اصل روستا-ابراهیم معدن پیشه - ابراهیم خلیل احتشام
اکبری
10 بجنورد
شفیعی
علی دانش کیا
سعید حیدری-حمیدرضا صوفی آبادی
صدیقی
11 تحارت مهریز
عباس ديرين
روز علی نيک آبادی
فرشيد اسفندياري- علی جعفری زاده
معینیان
12 بهبهان
کمال صدقی
شریفی خیرآبادی

علی جعفری زاده - نادر شریعتمداری- بنی احمدی

حاج نائب
13 پیوند گلستان پایدار - ثابتی - توکل حسنی
14 تهران
جهانگيرى
اتابك
مصطفوى - علائى فرد - بخشيانى
دکتر داریانی
15 جوین - - - اورعی
16 خاش
مصطفی پرتوافکن
حمید اقبالیان
فرهنگ ساکي- حسین فاتح- شاپور کشایی فرد

کامکار
17 خوی صالح نبي زاده اصل علی رکنی - غلی اصغر نبی زاده اصل
18 خزر
روزعلی نیک ابادی
منصور نجفی

نادر گودرزي مهدی کریمی-مقصودی- بنی احمدی
خلفوند
19 خوزستان
افشار
محمدحسین پاکساز
غصنفریانپور -محمد اسعدی
جامعی
20 خمسه سجاد نباتچيان، بالسینی، بيات شمس فرد
21 داراب
رضا متقاعدی
عبدالرحیم همایون پور
محمد غیثی- علی رضا عسگری مارانی
متقاعدی
22 دشتستان
فرهاد شهرکی
غلی رئیسی
عباس خلیلی - اکبرمجیدپور
کيومرث موسي وند
23 دلیجان - - - -
24 دورود
منوچهر رئیسی
عباس دیرین
محمدرضا حسن پور- مطیعی-سیدمحسن جدغریب
حاج محمدی
25
زاوه تربت
خلیل زنجیری
توکلی زاده
توکلی زاده-امیرعلی توکلی زاده-زنجیری-ابریشمی-سجادی -حسینعلی زاده- تربتی
محمدرضا توکلی زاده
26 زنجان
باقری فرد
-
محمدی- خانوردی-الوندیان- ابراهیمی صدرآبادی
مجید خانوردی
27
زرین رفسنجان
علی بخشایش
علی محمدبد
جلال صفارزاده- منوچهر رئیسی- موذن چی
موذن چي
28 زابل علي بخش جهانبخش حسن لشگري عبدالواحد دراني - سيد باقر اميني دهكردي - محمدرضا احسانفر مهندس امینی دهکردی
29
ساروج اصفهان
غلیرضا صمدی
محمدرضا صمدی
علیرضا صمدی- محمدرضا صمدی-حمیدرضا صمدی
حميد رضا صمدی
30
ساروج بوشهر
نجات فلاح
صفاکیش
گودرزی-شرافت
دیزبند
31 سپاهان
علی محمدبد

علیرضا عسکری مارانی
سیدحسین سیدشفیعی - احمد صمیمی
هوشیاری
32 کاوان بوکان سردار شهيد
33 سامان غرب جواد مدلل - مدون گراوندی
34 خاکستری ساوه
غفاری
احمدی نژاد
موسوی- تدین - نیک آبادی
نیک آبادی
35 شاهرود
على اكبر شهرى
نامداري

موسوي-كاظمي
كاظمي

36 شمال
علی حسین قراچه
روزعلی نیک آبادی
علی جعفری‌زاده- فرود عزیزی طاس احمدی - علی نیکخواه‌سرنقی - سیدعبدالحسین ثابت - فرهاد رمضان
علی‌اکبر صفریان‌نودهی
37 شهرکرد - - - رضایی
38 صفاييه
----
----
----
آرین نژاد
39 صوفيان
حسین فاتح

محسن عزیزی
محمدعلی احمدزاد اصل - مختاراصغری
نجفی
40 غرب
کیوان سلیمی
فاتح
نیک آبادی - مـوحدی - صدیقی
کمال صدیقی
41 فارس
رضائی عراقی
محمد فاطمیان
علی حسین قراچه- علیرضا عبداللهی-علیرضا بستانیان
علی حسین قراچه
42 فارس نو
یگانه نائینی
نیکنام جهرمی - باجلان - خیرآبادی -
شریفی
43 فارس و خوزستان - - - -
44 فراز فيروزکوه
پير اف هسلر
محمد روشن
مجتبی حسن علی عراق- فريبرز مقيمی- خدابنده اعظمی
شجاعی
45 فيروزکوه
علی رضا شريف
حسين مدرس خيابانی
حميدرضا کريمی- حسين حاج اقلی
مهندس کاظمی
46 قاين
احمد بلوکیان
بیژن جواهری
حمید اقبالیان- محمدرضا شهیدی-سعید حشمتی
حمیداقبالیان
47 کارون
محمدتقي علاقبنديان
محمدرضا برخوردار
تولائی- خوانساری

رحمانی
48 کردستان
علی محمدبد
محمدرضا پیشرو
سیدمهدی هاشمی-محمدرضا عاصمی زواره
اخلاقی فرد
49 کرمان
سيدباقر نبوي

جواد سلطاني

فريدون رحماني - سيدهادي ميرحسيني- داوود خاني
فريدون رحماني
50 کوير کاشان
پیراف هسلر
فرزانه
مقیمی - مهجوری - شکرریز
مهندس ثابتی
51 کیاسر مقيمي - بازرگان پرويزي
52 گیلان سبز عالیمحمدی یوسفدهی داداش فرونچی
53 لار سبزوار - - - محمد باقری سبزوار
54 لامرد سیدمحمدهاشمی اسماعیل قادری اعلاعلی حسن الصراف-ابراهیم غلام زاده ابراهیم غلام زاده
55 مازندران
جعفری زاده
داریوش پرهیزگار
نادرگودرزی-جهرمی-حقیقت جو
حامد اصل روستا
56 ممتازان
مهدی آگاه
عراقی
اناری-کرمانی- نجفی نژد
مهندس ربانی
57 ياسوج
بهروز زندي
عبداللهيان
رباني - عرب - محمدي دوست- سليميان  سلیمیان
58 نیزار قم - - جناب زاده، سعادت محمدرضا بهجت
59 نهاوند محسن متقيان - - مجتبی فرونچی
60 نائین مسعودوطن پرست ادهمی عبدی
61 هرمزگان
داداش
دانیالی
موسوی بلده - ضیغمی - عباس رحمتی نیا - حسن اصغرزاده دکتر عالی
62 هگمتان
سيدمحمود ابطحى
داود مختارپور
ميرعبدالعلى مصطفوى - سيد هدايت ا... رضوى - مهدى امينى يكتا
مقدم
ر

نام شرکت

رييس هيات مديره

نايب رييس هيات مديره

اعضاي هيات مديره

مدير عامل

1 سفید اکباتان
فريبرز مقيمی
جواد بازرگان هرندی
پرديس مقيمی- نجفی- پير اف هسلر
اصغری
2 سفيد بنويد
مهدی بنویدی
مسعود وطن پرست
-----
همامی
3 سفيد اروميه
اسماعیل شش انگشت

فتاح عزيزي دهبکري
آرش فرهومند- فواد آزادی-محمد آزادي

ماجدی
4 سفيد ساوه
غفاری
احمدی نژاد
موسوی- تدین - نیک آبادی
نیک آبادی
5 سفيد نيريز
بهنام خوشکلام
سیدمرتضی شرافت
احمد شریفی- سعیدجلالی
اکبری
6 سفید شرق
على محمدبد
سزاوار
میززائی - لطفی - تولایی
ابراهیمی
7 سفید لارستان
محمد تقی علاقبنديان
محمدرضا برخوردار
محمدرضا علاقبندیان
علی رضا مير سپاسی
علی رضا مير سپاسی
ر

نام شرکت

رييس هيات مديره

نايب رييس هيات مديره

اعضاي هيات مديره

مدير عامل

1 آزادگان یزد تفرشی - - امینی
2 باقران نوربخش فرامرزی کاظمی - اکبری اواز - امینی-شمس خواجوی-محبی پور امینی
3 پارسیان خاور - - - -
4 قیروکارزین - سپهر نصر الله خان سالار - قادر افشاری جعفر خوش نیت فر
ر

نام شرکت

رييس هيات مديره

نايب رييس هيات مديره

اعضاي هيات مديره

مدير عامل

1 بیارجمند تفرشی - - خسروی
2 تیس چابهار سیدباقر امینی دهکردی عباس غفاری ناصربابازاده خراسانی - علی ناظریان - ناصر شفیعیان نیکفر
3 تربت جام - - - -
4 عمران آریا - - - -
5 مارگون - - - -
6 مچدخواف - - - -