دنیای معدن: تولید دائم کارخانه سیمان تهران متوقف شد؟

دنیای معدن: تولید دائم کارخانه سیمان تهران متوقف شد؟ : عنوان 
1400/05/13 : تاریخ انتشار

به گزارش دنیای معدن، سید عباس حسینی مدیرعامل سیمان تهران با انتقاد از بی برنامه بودن وزارت نیرو گفت: متاسفانه از ۱۲ تیرماه اعلام شد که این کارخانه می تواند با پنجاه درصد دیماند، برق مصرف کند که این تصمیم باعث اُفت شدید تولید سیمان شد و طولی نکشید در مورخ ۱۹ تیرماه این عدد به ۱۰ درصد دیماند تغییر کرد و عملا تولید سیمان در کارخانه سیمان تهران متوقف شد.

وی افزود: مجتمع سیمان تهران که توان تولید ۴ میلیون تن سیمان در ماه را دارد، هم اکنون در طول هفته تنها بیست هزار تن سیمان روانه بازار می کند که در روز های عادی این عدد روزانه ۱۵ هزار تن بود یعنی فروش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی سیمان.