صداوسیما: کارخانجات سیمان اصفهان بدون مشکل برق

صداوسیما: کارخانجات سیمان اصفهان بدون مشکل برق : عنوان 
1400/05/25 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: کارخانه‌های تولید سیمان در استان هم اکنون با بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
ابراهیم جلیلی با بیان اینکه این کارخانه‌ها از اوایل تیر تا اوایل مرداد مانند سراسر کشور با مشکل برق روبرو بودند گفت:اما با وعده شرکت برق منطقه‌ای، انرژی مورد نیاز این واحد‌ها در حد توانایی تولید آن‌ها تامین شده است.
وی افزود: قطع برق در یک ماه گذشته موجب شد کارخانه‌های تولید سیمان استان با حدود ۲۰ درصد از ظرفیت خود کار کنند، اما بر اساس وعده شرکت برق منطقه‌ای مقرر شد برق آن‌ها تامین شود.
جانشین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: برنامه قطع برق را شرکت منطقه‌ای به واحد‌های صنعتی و تولیدی استان اصفهان ارائه کرده است و صنایع باید فعالیت خود را بر همین اساس برنامه ریزی کنند.
جلیل افزود: احتمال قطع برق در بخش خانگی وجود دارد، اما تاکنون موارد قطع برق خارج از برنامه در بخش صنعت استان مشاهده و گزارش نشده است.