بازار: کمبود سیمان سرعت اجرای پروژه راه دسترسی بندر نوشهر را کند کرد

بازار: کمبود سیمان سرعت اجرای پروژه راه دسترسی بندر نوشهر را کند کرد : عنوان 
1400/05/25 : تاریخ انتشار

محمدتقی انزان پور در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به پیشرفت ۴۵ درصدی راه دسترسی بندر نوشهر اظهار داشت: این طرح در دست اجرا بوده و بندر نوشهر را به پسکرانه در کمربندی متصل می کند.

وی با اظهار اینکه ایجاد این راه دسترسی در توسعه مبادلات تجاری و انجام عملیات بندری تاثیر بسزایی دارد، افزود: با ایجاد این راه دسترسی، بندر نوشهر از بن بست توسعه خارج می شود.

وی ظرفیت انبارهای بندر را بیش از ۲۰ هزار تن بیان کرد و گفت: با ایجاد راه دسترسی و پسکرانه حجم عملیات بندری در این منطقه ویژه اقتصادی توسعه می یابد.

انزان پور با اظهار اینکه در ماه های اخیر ایجاد راه دسترسی به دلیل مشکلات ناشی از کمبود سیمان، سرعت ایجاد راه دسترسی کمی کند شده است، افزود: با هماهنگی های صورت گرفته از طریق فرمانداری و استانداری، محموله سیمان برای انجام این پروژه درنظر گرفته شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران یادآور شد: امیدواریم با تامین سیمان، روند اجرای پروژه شتاب گیرد و بتوانیم آن را در بازه زمانی مناسب به سرانجام برسانیم.

وی گفت: امیدواریم تا شهریورماه ۱۴۰۱ پروژه راه دسترسی بندر نوشهر به پسکرانه افتتاح شود.