اقتصاد: رشد 30 درصدی سود سیمان شرق

اقتصاد: رشد 30 درصدی سود سیمان شرق : عنوان 
1392/11/20 : تاریخ انتشار

اقتصادايران آنلاين: شرکت سیمان شرق در سال 1332 در 24 کیلومتری شهر مشهد آغاز به کار کرد. این شرکت در سال مالی گذشته با تولید 1947‌ تن کلینکر و 2004744 تن سیمان به‌ترتیب در رده هشتم و نهم تولید کلینکر و سیمان در کشور قرار دارد.

به گزارش اقتصادايران آنلاين به نقل از هفته نامه بورس، شرکت برای سال مالی منتهی به شهریورماه 92 و با سرمایه 840000‌ میلیارد ریال موفق به تحقق سود 355 ریالی شده است و برای سال مالی منتهی به شهریورماه 93 و با همین سرمایه، آخرین سود اعلامی خود را 336 ریال اعلام کرده است که در سهماهه موفق به پوشش 45 ریال سود خود (معادل 13 درصد) ‌شده است. در نمودار شماره یک، روند سودآوری شرکت را میبینید.

 فروش شرکت درمقایسه با دوره پیش با رشد هشت درصد و بهای تمامشده نیز با رشد 20 درصد همراه بوده است. شرکت علت اصلی عدم رشد مطلوب فروش را مربوط به کاهش نرخ فروش صادراتی محصول اعلام کرده‌ که علت آن ناشی از تغییر در نوع فروش است؛ به‌طوری که در پیشبینی پیشین محصول در مقصد مبنای تعیین نرخ فروش بوده است در حالی که در پیشپینی جدید عمدتا نرخ فروش براساس تحویل درب کارخانه، مبنای محاسبه قرار گرفته که سبب کاهش نرخ فروش صادراتی و کاهش مبلغ فروش شده است.

هزینههای عمومی و اداری و تشکیلاتی شرکت درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افت 18 درصد همراه بوده که شرکت علت آن را کاهش هزینههای حمل، گمرک و ترخیص محصول صادراتی اعلام کرده است.درآمدهای متفرقه شرکت با رشد 101 درصد همراه بوده که شرکت علت آن را افزایش درآمدها و هزینههای متفرقه ناشی از سود حاصل از تسعیر ارز و سود و زیان ناشی از فروش خدمات و مواد اعلام کرده است.

شرکت در پرتفوی غیربورسی مالک 100 درصد سیمان سفید شرق، 96 درصد آهنگ صنعتی سیمان شرق، 96 درصد حملونقل سیمان شرق، 49 درصد سرمایهگذاری دی، 99 درصد معادن ذغالسنگ شرق و 89 درصد فرآوردههای سیمان شرق است.

شرکت طی اطلاعیه 03/09/1392 بیان کرده است:‌ سود پیشینی شده حاصل از فروش سیمان سفید در بودجه سال مالی 93-92 را موکول به اطمینان از تحقق سود مزبور در زمان آغاز بهرهبرداری آزمایشی از کارخانه مذکور اعلام کرده است.

90 درصد فروش شرکت داخلی و 10 درصد نیز خارجی است. فروش صادراتی شرکت در سهماهه منتهی به آذرماه 92 با دلار 3200 تومان است. شرکت در نخستین پیشبینی خود سهم بازار خارج را 21 درصد اعلام کرده است. (شایان ذکر است که شرکت در نخستین پیش‌‌بینی خود فروش صادراتی را براساس دلار 35000 ریال درنظر گرفته بوده است).‌ محصولهای تولیدی شرکت شامل انواع سیمان و کلینکر است که در جدول شماره یک نرخ فروش و مقدار فروش شرکت را در سهماهه واقعی و پیشبینی شده میبینید.

مصرف مازوت برای مدت 5/2 ماه و به نرخ هر لیتر 1570 ریال و نرخ گاز هم برای هر مترمکعب 800 ریال در محاسبهها منظور شده است. در جدول شماره دو نرخ و مقدار فروش واقعی و پیش‌بینی شده شرکت را مشاهده میکنید (تامین مواد اولیه شرکت نیز 100 درصد داخلی است).

یکی از ریسکهایی که شرکتهای سیمانی عموما با آن روبهرو هستند، گاز مصرفیشان است و همانطور که در بالا ذکر شد، گاز مصرفی شرکت مازوت است و به‌ازای هر مترمکعب 800 ریال توسط شرکت درنظر گرفته شده است؛ اگرچه چند روز پیش‌ توسط یک از مدیران شرکت‌های سیمانی خبر فروش مازوت به نرخ دو هزار ریال بهازای هر مترمکعب شنیده شد؛ خبری که خیلی سریع توسط مدیران صنعت پتروشیمی تکذیب شد اما این خطر همواره برای شرکتهای سیمانی وجود دارد که افزونبر افزایش نرخ خوراک مصرفی با افزایش سرما، گاز مصرفی آنها نیز قطع شود.

 پیشبینی سود شرکت

شرکتهای تولید کننده سیمان عموما در ششماهه نخست هر سال با توجه به افزایش ساخت‌وساز و افزایش تقاضا برای سیمان با رشد سودآوری همراه خواهند شد، اما آنچه که سبب افزایش سودآوری برای شرکت سیمان شرق تا پایان دوره مالی 93 خواهد شد، افزونبر موارد یادشده،‌ راهاندازی شرکت سیمان سفید شرق است (شرکت سیمان شرق مالک 100 درصد آن است). شرکت سیمان سفید شرق دارای ظرفیت سالانه 315000 تن تولید سیمان سفید است که تا پایان مردادماه 92 با پیشرفت فیزیکی 83 درصد همراه بوده است ‌و طبق گفتههای مدیریت شرکت تا پایان سال 92 راهاندازی خواهد شد. با توجه به نوع سیمان تولیدی توسط شرکت و بازار مناسب صادراتی برای این محصول، شاهد رشد سودآوری شرکت سیمان شرق در شش‌ماهه دوم سالجاری حداقل به میزان 30 درصد خواهیم بود.

* شرکت مشاور سرمایهگذاری ارزشپرداز آریان - واحد تحلیل و پردازش دادهها

 

واقعی سهماهه

 

پیشبینی 93

 

مقدار فروش(تن)

 

واقعی سهماهه

 

پیشبینی93

 

نرخ فروش

(میلیون ریال)
0
 

0

 

کلينکر

 

0

 

0

 

کلينکر

 
1,481
 

7,405

 

سيمان فله تيپ 5

 
860,230
 
825,658
 

سيمان فله تيپ 5

 
174,064
 

841,445

 

سيمان فله تيپ 2

 
787,710
 
795,871
 

سيمان فله تيپ 2

 
121
 

605

 

سيمان فله صادراتی

 
842,975
 
842,975
 

سيمان فله صادراتی

 
43,905
 

219,525

 

سيمان پاکتی صادراتی

 
851,634
 
851,634
 

سيمان پاکتی صادراتی

 
3,988
 

19,940

 

سيمان تيپ 425-1

 
847,543
 
785,105
 

سيمان تيپ 425-1

 
197,708
 

988,540

 

سيمان پاکتی تيپ 2

 
934,454
 
939,290
 

سيمان پاکتی تيپ 2

 
1,579
 

7,895

 

پاکتی تيپ 5

 
1,006,966
 
968,968
 

پاکتی تيپ 5

 
2,929
 

14,645

 

سيمان پاکتی تيپ 425-1

 
983,271
 
926,255
 

سيمان پاکتی تيپ 425-1

 
0
 

0

 

کلينکر صادراتی

 

0

 

0

 

کلينکر صادراتی

 
0
 

0

 

سيمان فله - پرتلند

 

0

 

0

 

سيمان فله - پرتلند

 
 
 

واقعی سهماهه

 

پیشبینی 92

 

مقدارمصرف(تن)

 

واقعی ششماهه

 

پیشبینی 92

 

نرخ مصرف

(میلیون ریال)

17,438
 

68,233

 

سنگآهن

 
278,415
 
306,025
 

سنگآهن

 
0
 

0

 

سنگ پوزولان

 

0

 

0

 

سنگ پوزولان

 
12,710
 

62,659

 

سنگ گچ

 
177655.3895
 
156226.5596
 

سنگ گچ

 
10,198
 

39,904

 

بوکسيت

 
603451.6572
 
606956.6961
 

بوکسيت

 
422,406
 

1,652,835

 

سنگ آهک

 
30383.09115
 
30749.59085
 

سنگ آهک

 
403,661
 

1,579,487

 

سنگ مارل

 
15200.874
 
16501.56032
 

سنگ مارل

 
0
 

0

 

سيليس

 

0

 

0

 

سيليس

 
0
 

0

 

سرباره

 

0

 

0

 

سرباره