معدن نیوز: فراز و فرود سيماني‌ها در سال 95

معدن نیوز: فراز و فرود سيماني‌ها در سال 95 : عنوان 
1396/01/14 : تاریخ انتشار

عبدالرضا شيخان در ارتباط با فراز و فرود بازار سيمان در سال 95، اظهار کرد: وضعيت اين صنعت با توجه به اجرايي شدن برجام و رفع بسياري از موانع توليد براي توليدکنندگان سيمان در بخش‌هاي زيادي از رکود خارج شده اما انتظار صنعت سيمان با اجرايي شدن برجام بالاتر از وضعيت فعلي بوده است.

دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان افزود: با توجه به وابستگي بالاي صنعت سيمان کشور به ساخت و ساز همچنان اين صنعت تحت تاثير رکود در ساخت‌وساز بوده و رونق چشم گيري و قابل انتظار را بدست نياورده است.

وي خاطر نشان کرد: علت رکود ساخت‌وساز عدم وجود نقدينگي دردست مردم و کم رمق شدن اشتياق مردم براي خريد خانه بوده که باعث شده علي رغم توليد انبوه سيمان نتوانست جذب بازار داخلي کشور شود.

شيخان با بيان اين که توليدکنندگان از وضعيت بازار در بخش‌هاي مختلف رضايت دارند، گفت: صنعت سيمان در طول زمان رکود حجم توليد بالايي داشته و توانسته حدود 48 تا 50 ميليون تن در سال توليد سيمان به داخل کشور عرضه کند و اين حجم در مقايسه با کشورهاي مشابه توليد کننده سيمان رغم مناسبي بوده است.

دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان، ادامه داد: به علت ظرفيت سازي که در دوران طلايي ساخت‌وساز در کشور صورت گرفته انتظار توليدکنندگان براي فروش توليدات را بالا برده نگراني‌ها از ادامه کم شدن تقاضا در بين توليدکنندگان بالا رفته است.