خبر: واردات سیمان بحرین از عربستان متوقف شد

خبر: واردات سیمان بحرین از عربستان متوقف شد : عنوان 
1396/01/23 : تاریخ انتشار

بر اساس اعلام سایت «گلف دیلی» فیصل شهاب مدیر اجرایی کارخانه سیمان “یونایتد سمنت” گفت: ۴ شرکت سیمانی در بحرین هفته ای ۲۵ هزار تن سیمان از عربستان وارد می کردند.

در ماه مارس ۲۰۱۷ قوانین صادراتی به این گونه تغییر کرده است که تولید کنندگان سیمان موظف به بازپرداخت یارانه های دولتی شده اند که این موضوع تا ۵۰ درصد قیمت سیمان صادراتی به بحرین را افزایش داده است.این میزان سیمان وارداتی معادل نیمی از نیاز بازار سیمان بحرین به شمار می رود.

قبل از این تغییر قوانین بر اساس موافقتنامه سال ۲۰۰۹، بحرین سیمان مورد نیاز خود را از عربستان سعودی تامین می کرد.

آن طور که اعلام شده است شرکت های سیمان بحرین برای جایگزینی سیمان مورد نیاز خود شاید به سراغ اماراتی ها بروند.