ایرنا: مشکل تامین سوخت و گازرسانی کارخانه سیمان باقران پیگیری می شود

ایرنا: مشکل تامین سوخت و گازرسانی کارخانه سیمان باقران پیگیری می شود : عنوان 
1396/01/23 : تاریخ انتشار

بی بی عصمت سرفرازی روز دوشنبه در بازدید از کارخانه سیمان باقران افزود: طرح گاز رسانی به کارخانه سیمان باقران پیگیری تا هزینه های گازرسانی به این واحد تولیدی کاهش یابد. وی با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شد، بیان کرد: تلاش ما نیز تحقق این شعار است.

وی ادامه داد: در راستای تحقق شعار امسال تلاش خواهیم کرد قوانین دست و پاگیر در بخش تولید بررسی و حل شود تا زمینه اشتغال جوانان استان ایجاد شود.
به گفته وی مقام معظم رهبری چند سال را با رویکرد اقتصاد و توسعه نامگذاری کردند که بیانگر دغدغه ایشان در حل مشکلات اقتصادی در جامعه است، باید تمام مسئولان در هر بخشی در راستای رونق تولید استان تلاش کنند.

همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: سال ۱۳۹۵ پیگیری های زیادی در خصوص راه اندازی کارخانه سیمان باقران انجام شد که این تلاش ها در سال۹۶، به نتیجه رسید. به گفته وی آغاز فعالیت تولیدی کارخانه سیمان باقران ظرفیت خوبی در راستای اشتغال شهرستان مرزی درمیان است.
وی با بیان اینکه در سال جاری ۶ طرح بزرگ صنعتی استان با ظرفیت اشتغال ۲ هزار نفر افتتاح خواهد شد، اضافه کرد: مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشکلات صنعتی استان مطلع هستند و تلاش آنان حل این مشکلات است