خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هگمتان

خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هگمتان : عنوان 
1396/01/28 : تاریخ انتشار

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی به شرح ذیل است:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ درمحل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واقع در خیابان طالقانی نیش خیابان فرصت پلاک ۲۵۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

** دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره