خبر: مدیرعامل جدید کارخانه سیمان نایین انتخاب شد

خبر: مدیرعامل جدید کارخانه سیمان نایین انتخاب شد : عنوان 
1396/01/30 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان نایین، مهندس امیرحسین احمدی مدیر عامل سیمان نایین شد.

پیش از این مهندس معماری فرد به عنوان مدیر عامل این شرکت مشغول به فعالیت بود.

سیمان خبر نیز ضمن عرض تبریک، توفیق روز افزون را برای آن مدیریت محترم و مجموعه سیمان نایین از درگاه خداوند متعال خواستار است.