خبر:حضور پررنگ شرکت «لافارژ هلسیم» در پروژه ساخت بزرگترین تونل هندوستان

خبر:حضور پررنگ شرکت «لافارژ هلسیم» در پروژه ساخت بزرگترین تونل هندوستان : عنوان 
1396/01/30 : تاریخ انتشار

این تونل که به طول ۹.۲ کیلومتر با نام تونل “Chenani-nashri” ساخته شده است یکی از بزگترین پروژه های عمرانی کشور هند در سال های اخیر به شمار می رود و با افتتاح این تونل زمان سفر خودروها بین “جامو” و “سرینگر” تا ۲ ساعت کاهش پیدا خواهد کرد. در این ارتباط شرکت «آمبوجا سمنت» هند  که متعلق به هلدینگ سیمان «لافارژهولسیم» می باشد زیر ساخت های مربوط به تحویل منظم ۳۰۰ هزار تن سیمان مورد نیاز برای این پروژه را فراهم ساخت. همچنین با استقرار یک تیم فنی نظارت بر انجام طرح اختلاط و ساخت بتن مورد نیاز و آزمایش های مرتبط با این طرح در محل پروژه توانسته است مقاومت و استحکام مورد نظر را تامین نماید

لازم به ذکر است این شرکت به منظور ارتقای دانش فنی و مهارت پرسنل خود در زمان ساخت تونل اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص مبحث بتن های خود متراکم (SCC) نیز نموده است.

به گزارش سیمان خبر، کار ساخت این تونل از سال ۲۰۱۱ به صورت جدی آغاز شد و در نهایت در ۱۳ فروردین ماه امسال مورد بهره برداری قرار گرفت