خبر: پیش بینی درآمد هر سهم سیمان آرتا اردبیل در سال مالی منتهی به آذر ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم سیمان آرتا اردبیل در سال مالی منتهی به آذر ۹۶ : عنوان 
1396/02/02 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ با سرمایه ۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱,۳۰۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: ۸۶۲ ریال
سود هر سهم گزارش جدید: ۱,۳۰۹ ریال
درصد تغییر: ۵۲% تعدیل مثبت
شناسایی ۸۶ ریال زیان در ۳ ماهه

دلایل تغییرات:
۱-باتوجه به نرخهای اعلامی جدیدازسوی انجمن صنفی صنعت سیمان قیمت فروش سیمان فله تقریبا۱۱درصد افزایش نسبت به پیش بینی قبلی وسیمان پاکتی پوزولانی تقریبا ۱۱.۵درصد افزایش درنظر گرفته شده است.

۲-همچنین افزایش قیمت تمام شده کالای فروش رفته وهزینه اداری تشکیلاتی بدلیل تغییر نرخ استهلاک ازسوی اداره امورمالیاتی به ترتیب به مبلغ ۹۵۰۱میلیون ریال و۱۴۳۴میلیون ریال افزایش پیداکرده است