خبر: جذب ۲۹۰ میلیارد ریال سرمایه توسط سیمان مارگون

خبر: جذب ۲۹۰ میلیارد ریال سرمایه توسط سیمان مارگون : عنوان 
1396/02/04 : تاریخ انتشار

ابراهیم کشاورز با اشاره به اینکه ۳میلیارد دلار سرمایه گذاری برای شرکت خارجی هلال گستر در حوزه ی نفت وگاز با موافقت اولیه در حال پیگیری است افزود:کل سرمایه گذاری خارجی سال گذشته در کشور ۱۲هزار میلیارد دلار بوده که سهم استان کهگیلویه وبویراحمد در سازمان سرمایه گذاری ایران ۹طرح است که این طرح ها آماده ی جذب سرمایه گذار هستند.


وی به مشکلاتی از جمله نبود و کمبود زیر ساخت های ریلی و فرودگاهی در استان اشاره کرد وگفت:نبود نمایندگی وزارت امور خارجه در استان برای ایجاد ارتباط بین مسئولان استان با سفارت خانه ها از دیگر مشکلات در زمینه ی جذب سرمایه گذار است.
استاندار نیز در این نشست باتاکید بر متمرکز کردن روند سرمایه گذاری در استان گفت:نداشتن هماهنگی بین دستگاههای استان سبب سرگردانی سرمایه گذاری سرمایه گذاران و جلوگیری از ترغیب آنها در استان شده است.


موسی خادمی افزود:برای جذب سرمایه گذاران در استان باید همه ی مسئولان تلاش خود را به کار گیرند و طی یک دوره زمانی مشخص برای سرمایه گذاران برنامه ریزی کنند.
در این نشست بر توسعه و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی،گارنتی سرمایه گذاری و بسته های حمایتی از سرمایه گذاران تاکید شد