خبر: بازدید کارشناسان هلدینگ سیمان فارس و خوزستان از کارخانه سیمان قاین

خبر: بازدید کارشناسان هلدینگ سیمان فارس و خوزستان از کارخانه سیمان قاین : عنوان 
1396/02/04 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان قاین، در این بازدید کارشناسان هلدینگ سیمان فارس و خوزستان طی نشستی با مدیران ، کارگران و مقامات ارشد شرکت از عملکرد مطلوب و رضایت بخش شرکت سیمان قاین در سال ۹۵ تشکر و قدردانی نمودند.

گفتنی است بازدید از جاده بتنی محورقاین بیرجند از دیگر برنامه های سفر مدیر عامل شرکت سیمان قاین وکارشناسان محترم هلدینگ فارس و خوزستان بود که گزارش این بازدید نیز متعاقبا در این پایگاه خبری منتشر خواهد شد.