صداوسیما: کاهش تولید سیمان بدلیل رکود بخش ساخت و ساز

صداوسیما: کاهش تولید سیمان بدلیل رکود بخش ساخت و ساز : عنوان 
1396/02/09 : تاریخ انتشار

محسن تدین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: از سال ۹۱ تا کنون حدود ۷۰ میلیون تن سیمان تولید شد که ۱۵ میلیون تن صادر و ۵۵ میلیون تن در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفت.
وی ادامه داد: ساخت و ساز پرحجم و غیر اصولی مسکن مهر، وقفه‌ای درانجام پروژه‌های دولتی به دلیل کمبود منابع ایجاد کرد و مصرف سیمان در اکثر طرح‌های دولتی و خصوصی کاهش یافت.
رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران با اشاره به اینکه اکنون تولید سیمان به ۶۰ میلیون تن در سال رسیده است تصریح کرد: در کشور کمتر از ۴۰ میلیون تن سیمان مصرف می‌کنیم و فقط ۱۲ میلیون تن صادرات داریم و مازاد تولید را کلینکر می‌کنیم.
تدین افزود: مازاد سیمان کارخانه‌ها را مجبو به کاهش تولید کرد وتن‌ها راه برون رفت از رکود فعال کردن ساخت و ساز و استفاده از رویه‌های بتنی است.
وی ادامه داد: باید در جاده‌های روستایی، فرعی، اتوبان‌ها از رویه‌های بتنی استفاده شود.
تدین با اشاره به اینکه باید ساخت و ساز‌ها به سمت ساخت اسکلت‌های بتنی برود گفت: در منطقه ۲۲ اکثر ساخت و ساز‌ها به صورت اسکلت فولادی است که این امر باعث کاهش ایمنی ساختمان‌های می‌شود.

وی تصریح کرد: برای داشتن اقتصاد سالم باید بخش مسکن فعال و پویا‌تر شود