خبر: گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر در کارخانه سیمان آرتا اردبیل برگزار شد

خبر: گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر در کارخانه سیمان آرتا اردبیل برگزار شد : عنوان 
1396/02/10 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان آرتا اردبیل، امروز از ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۳ با حضور مقامات و مسئولین محترم استانی و شهرستانی از جمله معاون فرماندار شهرستان، بخشدار ، فرماندهان بسیج کارگری، معاونت اداره کل کار تعاون و رفاه اردبیل و نمین و مدیریت عامل شرکت سیمان آرتا اردبیل همراه با جمعی از کارگران این واحد تولیدی برگزار شد