قدس آنلاین: هفتمین شرکت بزرگ سیمانی کشور زیان داد

قدس آنلاین: هفتمین شرکت بزرگ سیمانی کشور زیان داد : عنوان 
1396/02/10 : تاریخ انتشار

به گزارش قدس آنلاین، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هگمتان، همین دیروز و با تصویب (30261) میلیون ریال زیان، برای سال مالی منتهی به دیماه سال 95 به کار خود پایان داد. این شرکت بزرگ سیمانی برعکس امسال، در سال‌های قبل همچون 94 و 93 سودده بوده است.

از این رو با قیاس رقم سود 180946 میلیون ریالی سال مالی قبل و زیان (30261) میلیون ریالی امسال، می توان جمع بندی کرد که سود این شرکت در سال مالی 95 دستکم  116.7 درصد کاهش یافته است.

به عبارت بهتر، برخلاف سال های 94 و 93 که به ازای هرسهم، سود واقعی آن به 360 و 873 ریال رسیده، اما امسال زیان واقعی هرسهم آن به (60) ریال رسیده است.

شرکت سیمان هگمتان فعالیت خود را از سال  68 و در زمینه صنعت سیمان کلید زده که سهم این شرکت از کل صنعت، بالغ بر 1.3 میلیون تن، یعنی معادل 2.3 درصد از کل سیمان کشور است. جایگاه این شرکت سیمانی در صنعت سیمان از نطر تحویل سیمان در رده هفتم کشوری قرار دارد