خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه

خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه : عنوان 
1396/02/13 : تاریخ انتشار

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی به شرح ذیل می باشد:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ درمحل سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در تهران – خیابان شهید مطهری – بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی – پلاک ۳۳۴ طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان ارومیه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ درمحل سالن آمفی تئاترشرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در تهران – خیابان شهید مطهری – بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی -پلاک ۳۳۴- طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند