خبر: خانه بهداشت سیمان ممتازان نمونه کشوری شد

خبر: خانه بهداشت سیمان ممتازان نمونه کشوری شد : عنوان 
1396/02/16 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان ممتازان، آیینی به مناسبت تقدیر از خانه های بهداشت و بهداشت یاران نمونه کشور در محل سالن اجتماعات دکتر غرضی بیمارستان میلاد برگزار و از خانه بهداشت کارگری سیمان ممتازان و خانم مژگان محسنی بهداشت یار شرکت با اهداء لوح تجلیل شد.

در بخشی از متن این لوح آمده است:” … از آنجایی که این مجموعه با تلاشی هماهنگ با مدیریت اثر بخش شرکت نقش تعیین کننده در تامین، حفظ و توسعه سلامت کارگران و خانواده های آنان به ویژه در مواجهه با عوامل زیان آور شغلی ایفاء نموده است و بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط شورای مرکزی هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان به عنوان خانه بهداشت کارگری نمونه کشور در سال ۱۳۹۵ برگزیده می شوید و این لوح سپاس به شما اهدا می گردد.”