خبر: سیمان هرمزگان میزبان جشن بزرگ روز کارگر

خبر: سیمان هرمزگان میزبان جشن بزرگ روز کارگر : عنوان 
1396/02/16 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان این جشن با حضور مدیر کل اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،فرماندار و دیگر مسئولین این شهرستان برگزار شد .

شایان ذکر است این جشن با حضور هنرمندانی نظیر امید حاجیلی ،یوسف کرمی و به مجری گری حسین رفیعی بودو لحظات شادی و به یاد ماندنی را برای مردم را به یادگرار گذاشت.

و در پایان از دو تن از خانواده های شهدا و کارگران نمونه سیمان هرمزگان و کارگران معرفی شده از طرف اداره کار تجلیل به عمل آمد.