خبر: تولید بیش از ۶۰ میلیون تن سیمان و کلینکر در کشور

خبر: تولید بیش از ۶۰ میلیون تن سیمان و کلینکر در کشور : عنوان 
1396/02/16 : تاریخ انتشار

مرتضی داداش  در حاشیه  بازدید از کارخانه سیمان مازندران در نکا گفت : ازاین میزان چهل و هفت و نیم میلیون تن مصرف داخلی  بوده است و بقیه به خارج از کشور صادر شد. او گفت :هم اکنون ظرفیت نصبی سیمان درکارخانه های کشور به ۸۵ میلیون تن رسیده است.

مدیرعامل کارخانه سیمان مازندران نیز  از افزایش  ۲۰ درصدی تولید سیمان مازندران خبر داد. علی حسین پور با اشاره به ظرفیت اسمی تولید سیمان در مازندران ، تحویل ۷۳۰۰ تن  کلینکر و ۱۰ هزار تن سیمان  در روز  خاطر نشان کرد: با وجود رکود بازار ساخت و ساز و کارهای عمرانی  در سال ۹۵ و با کاهش ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تنی به  ظرفیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تنی روبرو شدیم ، تلاش خواهد شد این رقم در سال جدید با تولیدروزانه  ۷۰۰۰ تن کلینکر برسد .

وی افزود: برنامه این کارخانه ، تقویت بخش صادرات در حوزه کشورهای آسیای میانه خواهد بود و با نگاه کیفیت  بهتر ، صادرات کلینکر و سیمان انجام خواهد شد