خبر: برگزاری کارگاه آموزشی محیط زیست توسط شرکت سیمان صوفیان

خبر: برگزاری کارگاه آموزشی محیط زیست توسط شرکت سیمان صوفیان : عنوان 
1396/02/16 : تاریخ انتشار

شرکت سیمان صوفیان با همکاری اداره محیط زیست و در راستای تعهدات شرکت به محیط زیست با حضور خانم دکتر آقاپور نماینده مجلس، معاونت فرمانداری و ریاست محیط زیست شهرستان شبستر، اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی شناخت و حفاظت از محیط زیست در دبیرستان شیخ محمود شبستری نمود .
در این کارگاه آموزشی اهمیت محیط زیست ، راههای جلوگیری از تخریب محیط زیست ، مدیریت زباله ها و پسماند و… توسط کارشناسان برای دانش آموزان بیان شد.
خانم دکتر آقاپور ضمن تدریس بخشی ازآموزه های زیست محیطی در کلاس، با خاطرنشان ساختن فرمایش مقام معظم رهبری مبنی براینکه مدیریت فعال، متدین، انقلابی وکارآمد راه حل مشکلات کشور است ، از مدیریت شرکت سیمان صوفیان جهت برگزاری این گونه دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان، که یکی از مهمترین راهکارها برای گسترش فرهنگ زیست محیطی می باشد تقدیر و تشکر نموده و اظهار امیدواری کردند این حرکت بدیع که توسط شرکت سیمان صوفیان آغاز شده توسط سایر نهادها دنبال شود
نماینده مردمی شهرستان شبستر تصریح کرد: با توجه به نقش ویژه دانش آموزان در تغییر الگوی نگرش نسل آتی به مسایل زیست محیطی ، برگزاری این دوره ها نتایج خوبی بدنبال خواهد داشت.

رئیس محیط زیست شهرستان شبستر نیز ضمن تدریس در این کارگاه آموزشی گفت : از آنجا که آموزش و پرورش بهترین بستر جهت گسترش و نشر فرهنگ زیست محیطی است، لذا برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانش آموزان از مهترین برنامه های این اداره است و شرکت سیمان صوفیان حامی محیط زیست و پیشگام در ترویج فرهنگ زیست محیطی می باشد