خبر دریافتی:             خانه بهداشت سیمان ممتازان نمونه کشوری شد

خبر دریافتی: خانه بهداشت سیمان ممتازان نمونه کشوری شد : عنوان 
1396/02/17 : تاریخ انتشار


خانه بهداشت کارگری شرکت سیمان ممتازان کرمان توسط وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به عنوان خانه بهداشت نمونه کشور در سال 95 معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی سیمان ممتازان، آیینی به مناسبت تقدیر از خانه های بهداشت و بهداشت یاران نمونه کشور در محل سالن اجتماعات دکتر غرضی بیمارستان میلاد برگزار و از خانه بهداشت کارگری سیمان ممتازان و خانم مژگان محسنی بهداشت یار شرکت با اهداء لوح تجلیل شد.
در بخشی از متن این لوح آمده است:" ... از آنجایی که این مجموعه با تلاشی هماهنگ با مدیریت اثر بخش شرکت نقش تعیین کننده در تامین، حفظ و توسعه سلامت کارگران و خانواده های آنان به ویژه در مواجهه با عوامل زیان آور شغلی ایفاء نموده است و بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط شورای مرکزی هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان به عنوان خانه بهداشت کارگری نمونه کشور در سال 1395 برگزیده می شوید و این لوح سپاس به شما اهدا می گردد.