بانک و رسانه: بیمه دانا خسارت سی میلیارد ریالی آتش سوزی سیمان شاهرود را پرداخت کرد

بانک و رسانه: بیمه دانا خسارت سی میلیارد ریالی آتش سوزی سیمان شاهرود را پرداخت کرد : عنوان 
1396/02/17 : تاریخ انتشار

بانک و رسانه : دکتر بیژن صادق مدیرعامل بیمه دانا به همراه اعضاء هیات مدیره شرکت بیمه دانا با حضور در محل کارخانه سیمان شاهرود خسارت سی میلیارد ریالی آتش سوزی این شرکت را پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، مدیرعامل این شرکت در مراسم پرداخت خسارت آتش سوزی سیمان شاهرود گفت: ارائه خدمات مفید به هموطنان به ویژه صنایع بزرگی چون سیمان که از پشتوانه های اقتصاد کشور هستند، مایه افتخار بیمه دانا است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت آشنایی آحاد جامعه با خدمات صنعت بیمه تصریح کرد: پرداخت به موقع و رسیدگی به بیمه گزار از وظایف اولیه این شرکت است. نباید فراموش کرد که همکاران ما در زمان صدور بیمه نامه بررسی های لازم را در خصوص مورد بیمه انجام می دهند و موارد قابل پیشگیری را به بیمه گزار منعکس می کنند تا در صورت وقوع خسارت حداقل خسارت ها متوجه بیمه گزار و بیمه دانا باشد.
دکتر صادق در پایان خاطرنشان کرد: پرداخت به موقع خسارت در واقع معنابخشی به شعار سال مقام معظم رهبری “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” است و همکاران بیمه دانا در سال جاری بیش از پیش همت خود را در عملیاتی کردن آن صرف خواهند کرد.

هدف اول بیمه دانا ایفای تعهدات است
دکتر جعفری، رییس هیات مدیره بیمه دانا در مراسم اهدای چک خسارت سیمان شاهرود گفت: هدف بیمه رفع مخاطراتی است که حوادث ممکن است برای تولیدکنندگان ایجاد کند.
وی در ادامه افزود: صنعت بیمه بسیاری از محدودیت ها را حذف کرده و توانسته اطمینان خاطری را برای آحاد جامعه و تولیدکنندگان ایجاد کند.
دکتر جعفری اضافه کرد: بیمه دانا در بعد منابع انسانی، فنی و به ویژه مالی، شرکتی توانمند است که ایفای تعهدات هدف اول آن است.
وی با اشاره به استان سمنان به عنوان استانی صنعتی که بسیاری از واحدهای فعال آن فاقد پوشش بیمه ای هستند خاطرنشان کرد: مسئولیت همکاران ما در این استان بسیار سنگین است و باید همت خود را در ارائه پوشش بیمه ای برای آحاد جامعه و صنایع فعال به عمل آورند