صبحانه: اختصاص 395 ریال سود به ازای هر سهم

صبحانه: اختصاص 395 ریال سود به ازای هر سهم "سفار" : عنوان 
1396/02/17 : تاریخ انتشار

به گزارش صبحانه، شرکت سیمان فارس اطلاعات و صورت های مالی سال منتهی به 30 اسفند ماه 1395 را با سرمایه 233 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت سیمان فارس در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395، مبلغ 92 میلیارد و 49 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 395 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال 94 معادل 22 درصد کاهش را نشان می دهد.

"سفار" سود انباشته پایان دوره را مبلغ 143 میلیارد و 978 میلیون ریال اعلام کرد.

یادآور می شود این شرکت در دوره منتهی به 29 اسفند ماه 1394، سود خالص را مبلغ 118 میلیارد و 87 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را 507 ریال اعلام کرد.