گیلان انلاین: سيمان ديلمان يکي از بهترين سيمان‌هاي توليدي خاورميانه است

گیلان انلاین: سيمان ديلمان يکي از بهترين سيمان‌هاي توليدي خاورميانه است : عنوان 
1396/02/20 : تاریخ انتشار

نشست کارگروه اقتصاد مقاومتي به رياست استاندار گيلان و با حضور معاونين هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و برخي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي در کارخانه سيمان گيلان سبز ديلمان برگزار شد.

دکتر محمدعلي نجفي،استاندار گيلان در اين جلسه گفت:در سال «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» يکي از اهداف برگزاري جلسات کارگروه اقتصاد مقاومتي در کارخانجات صنعتي و واحدهاي توليدي، رفع موانع و مشکلات آن مجموعه است.

وي با بيان اينکه خوشبختانه سيمان سبز ديلمان توليد کننده يکي از بهترين سيمان‌هاي توليدي منطقه و خاورميانه است، افزود: اين سيمان از مواد اوليه که در کوه‌هاي زيباي اين منطقه مدفون است استخراج و توليد مي‌شود.

نماينده عالي دولت در گيلان به اهميت بالاي اين کارخانه براي استان اشاره و خاطرنشان کرد:در اين ميان مشکلاتي براي مردم منطقه از جهت جاده‌هاي دسترسي اين کارخانه مطرح بود که در اين خصوص طي سال‌هاي اخير در جلسات مختلف و بويژه در روزهاي اخير اقدامات و پيگيري‌هاي مختلف انجام شد.

وي به ديدار خود با اعضاي ايميدرو و مديرعامل صندوق توسعه ملي در خصوص مشکلات اين کارخانه اشاره کرد و افزود:در آينده‌اي نزديک با برطرف شدن مشکلات جاده‌هاي منتهي به اين کارخانه،اميدواريم شاهد کاهش مشکلات مردم، افزايش توليد و صادرات کارخانه و شکوفايي بيش از پيش آن باشيم.

نشست کارگروه اقتصاد مقاومتي به رياست استاندار گيلان و با حضور معاونين هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و برخي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي در کارخانه سيمان گيلان سبز ديلمان برگزار شد.

دکتر محمدعلي نجفي،استاندار گيلان در اين جلسه گفت:در سال «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» يکي از اهداف برگزاري جلسات کارگروه اقتصاد مقاومتي در کارخانجات صنعتي و واحدهاي توليدي، رفع موانع و مشکلات آن مجموعه است.

وي با بيان اينکه خوشبختانه سيمان سبز ديلمان توليد کننده يکي از بهترين سيمان‌هاي توليدي منطقه و خاورميانه است، افزود: اين سيمان از مواد اوليه که در کوه‌هاي زيباي اين منطقه مدفون است استخراج و توليد مي‌شود.

نماينده عالي دولت در گيلان به اهميت بالاي اين کارخانه براي استان اشاره و خاطرنشان کرد:در اين ميان مشکلاتي براي مردم منطقه از جهت جاده‌هاي دسترسي اين کارخانه مطرح بود که در اين خصوص طي سال‌هاي اخير در جلسات مختلف و بويژه در روزهاي اخير اقدامات و پيگيري‌هاي مختلف انجام شد.

وي به ديدار خود با اعضاي ايميدرو و مديرعامل صندوق توسعه ملي در خصوص مشکلات اين کارخانه اشاره کرد و افزود:در آينده‌اي نزديک با برطرف شدن مشکلات جاده‌هاي منتهي به اين کارخانه،اميدواريم شاهد کاهش مشکلات مردم، افزايش توليد و صادرات کارخانه و شکوفايي بيش از پيش آن باشيم.

- See more at: http://www.gilan-online.ir/news/4759/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%DA%A9%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#sthash.6a9xESLX.dpuf