دنیای پنجره: آخرین خبرها از وضعیت صنعت سیمان

دنیای پنجره: آخرین خبرها از وضعیت صنعت سیمان : عنوان 
1396/02/20 : تاریخ انتشار
محمدعلی احمدزاده اصل، مدیرعامل شرکت سیمان کرمان و کارشناس بازار سرمایه ، در خصوص حذف بخشی از محدویت های بازار سرمایه و بازنگری در قوانین گفت: حذف محدودیت هایی همچون حجم مبنا، دامنه نوسان و بازنگری در قوانین بازگشایی و توقف نمادها و اختیاری شدن اعلام EPS به افزایش شفافیت بازار سرمایه کمک می کند.
وی با اشاره به اینکه با حذف محدودیت ها، بازار سرمایه کمتر درگیر نوسان های غیر طبیعی خواهد شد، افزود: برنامه ریزی سازمان بورس در این خصوص باعث می شود روند شفافیت در بازار سرمایه افزایش یابد.
 این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه هدف متولیان بازار سرمایه حرکت به سمت کارایی قوی تر این بازار است، اظهار داشت: در شرایط فعلی با وجود محدودیت ها، جریان اطلاعاتی به کندی صورت می گیرد اما سیاست های جدید بازار سرمایه باعث افزایش شفافیت و عمیق تر شدن بازار می شود.
 احمدزاده اصل درباره وضعیت کلی بازار سرمایه معتقد است: ظرفیت های بازار سرمایه در چند سال اخیر بسیار افزایش یافته است و ارزش جایگزینی نسبت به ارزش ذاتی سهام تفاوت زیادی دارد و شکاف عمیقی بین این دو ایجاد شده است.
 وی با تاکید بر اینکه ظرفیت های بازار برای رشد بالاست، گفت: قیمت های جهانی با فراز و فرودهای زیادی مواجهند و صنایع بزرگ بازار سرمایه نیز از روند قیمت ها در بازارهای جهانی تاثیر می پذیرند و نمی توانند شرایط با ثباتی را تجربه کنند.
 این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار سرمایه به چند شوک برای بهبود و تثبیت شرایط نیازمند است، گفت: شوک در قیمت های جهانی، رونق اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران می تواند باعث بهبود شرایط شرکت ها و رشد و رونق بازار سرمایه شود.
 مدیرعامل سیمان کرمان در ادامه با اشاره به بهبود شرایط صنعت سیمان تاکید کرد: سیمان به سمت واقعی شدن قیمت پیش می رود. یارانه صادرات به کشورهای همسایه پرداخت می شود و این روند به واقعی تر شدن قیمت های نهایی محصول و جلوگیری از دامپینگ کمک می کند.
 احمدزاده اصل با اشاره به اینکه سیاست هایی اتخاذ شده تا از ظرفیت های صنعت سیمان به نفع معقولی استفاده شود، اظهار داشت: افزایش هزینه ها را در این صنعت با افزایش درآمدها می توانیم پوشش دهیم.
 وی به سیاست های انجمن سیمان برای معقول تر شدن نظام پولی در این صنعت اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین تصمیم ها، برای هر شرکت سهمیه ای مشخص شده است و قرار بر کاهش تولید و افزایش قیمت است که باعث کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری خواهد شد.
 به گزارش سنا ؛ وی میانگین قیمت سیمان را حدود 125 تا 130 هزار تومان برای هر تن در تمام نقاط کشور اعلام کرد و ادامه داد: هرچند هنوز این کالا به قیمت واقعی نرسیده است اما با توجه به ارزش هایی که این صنعت ایجاد می کند می تواند از قیمت های بالاتری برخوردار شود و در صورتی که شرایط خوب باشد می توانیم با افزایش قیمت مجدد در این صنعت مواجه شویم.