خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع سیمان غرب

خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع سیمان غرب : عنوان 
1396/02/22 : تاریخ انتشار

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی به شرح ذیل عنوان شده است:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ درمحل سالن تلاش واقع در : تهران خیابان ولیعصر(عج) .نرسیده به چهار راه پارک وی .مجتمع فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

    دستور جلسه :
    استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
    تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
    انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
    انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
    تعیین پاداش هیئت مدیره