رادیوسهام: درج نماد «سفاروم» در تابلو رشد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط

رادیوسهام: درج نماد «سفاروم» در تابلو رشد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط : عنوان 
1396/02/22 : تاریخ انتشار

شرکت سیمان سفید ارومیه سال ۵۶ تاسیس شده و با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است. در حال حاضر مبلغ سرمایه شرکت با افزایش در دوره‌های متناوب برای آخرین بار به رقم ۷۰ میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال افزایش یافته است.

به گزارش رادیوسهام ، نماد شرکت سیمان سفید ارومیه به عنوان سومین شرکت بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.

 شرکت سیمان سفید ارومیه با نماد «سفاروم» در گروه آهک و گچ، زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ قرار دارد و پس از شرکت پترو صنعت گامرون به عنوان دومین شرکتی است که در تابلو رشد این بازار درج شده و در نوبت عرضه اولیه قرار گرفته است.

موضوع فعالیت این شرکت طبق ماده دو اساسنامه آن ایجاد کارخانه سیمان سفید و بهره‌برداری از آن و به طور کلی ایجاد هر نوع تاسیسات و همچنین صنایع وابسته مربوط به تولیدات موضوع شرکت، صادرات و واردات محصولات مرتبط و مواردی از این دست است.

شرکت سیمان سفید ارومیه سال ۵۶ تاسیس شده و با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است. در حال حاضر مبلغ سرمایه شرکت با افزایش در دوره‌های متناوب برای آخرین بار به رقم ۷۰ میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال افزایش یافته است.

 دی ماه سال ۹۵ دو شرکت گز سکه و پتروصنعت گامرون به ترتیب در دو تابلو دانش‌بنیان و رشد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط درج نماد و عرضه اولیه شدند و هم‌اکنون «سفاروم» سومین نمادی است که در این بازار درج شده است.