میزان: کشف 6 میلیارد کالای قاچاق در دستگاه بونکر سیمان

میزان: کشف 6 میلیارد کالای قاچاق در دستگاه بونکر سیمان : عنوان 
1396/02/25 : تاریخ انتشار

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: شش میلیارد ریال کالای قاچاق در یک دستگاه بونکر سیمان کشف و ضبط شد.

وی گفت: پرونده کشف 2 هزار و ۹۱۲ ست قاشق و چنگال و ۴۲ ست چمدان مسافرتی به ارزش 6 میلیارد و 889 میلیون و 707 هزار و 993 ریال که در یک دستگاه کامیون بونکر سیمان جاسازی و توسط مامورین پلیس آگاهی شهرستان دهاقان کشف گردیده بود جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مبارکه ارسال شد.

صالحی بیان کرد: شعبه اول اداره مذکور متهم پرونده را علاوه برمحکومیت به ضبط کالا به پرداخت مبلغ شش میلیارد و هشتصد و هشتاد و نه میلیون و هفتاد و هفت هزار و نهصد و نود و سه ریال و پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال بابت ارزش کامیون بونکر جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.