خبر: دیدار مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان با معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی

خبر: دیدار مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان با معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی : عنوان 
1396/02/25 : تاریخ انتشار

در این دیدار مهندس رحمانی مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، و با عنایت به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است و ضمن اشاره به وضعیت سیمان و کارخانجات تولید این محصول در سالی که گذشت و تشریح و تبیین افق و چشم انداز آن در سال پیش رو ، اظهار داشت: برخود وظیفه می دانیم از درایت و هوشمندی پرسنل توانمند شرکت حداکثر استفاده را نموده و با بهره گیری از دانش و تجارب آنان به عواملی مانند کاهش قیمت تمام شده محصول، کیفیت و همچنین بالا بردن میزان بهره وری، در تحقق اهداف سازمانی و راهبردهای تعریف شده در شرکت سیمان صوفیان دست پیدا کنیم وتوجه به نیروی انسانی که عامل اصلی انجام کار هستند را سرلوحه اقدامات خود در این سال قرار دهیم .

همچنین در این جلسه مهندس پور مهدی معاون امور عمرانی استاندار نیز ضمن خیرمقدم گفت: «امروز جای بسی افتخار است که شرکت سیمان صوفیان مشکلی در تولید ندارد و در حوزه صادرات نیز درخشان ظاهر شده است و باتوجه به ارزیابی مثبت عملکرد مدیران وکارکنان شرکت سیمان صوفیان، آماده هر گونه همکاری برای رفع مشکلات جانبی کارخانه و به ویژه در بخش صادرات هستیم تا سازمان بتواند به نهایت آرزوی خود در خدمت هرچه بهتر به هم وطنان عزیر برسد.وی در بخش دیگری ار صحبت های خود اظهار داشت که توجه مقام معظم رهبری به نامگذاری سال، ما را به این درک می رساند که با مساعدت و کمک یکدیگرمی توان بر مشکلات فائق شد و در بعد تولید، اقتصاد و اشتغال برای رسیدن به نقطه مطلوب باید بیشتر از اینها کار و تلاش کرد