خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خوزستان

خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خوزستان : عنوان 
1396/02/30 : تاریخ انتشار

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی به شرح ذیل می باشد:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ درمحل سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع درتهران – خیابان مطهری -بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی -شماره ۳۳۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

    دستور جلسه :
    استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
    تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
    انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
    تعیین پاداش هیئت مدیره