خبر: برگزاری همایش مدیران برق و کنترل شرکت های سیمانی تابعه هلدینگ سیدکو در کارخانه سیمان کنگان

خبر: برگزاری همایش مدیران برق و کنترل شرکت های سیمانی تابعه هلدینگ سیدکو در کارخانه سیمان کنگان : عنوان 
1396/02/30 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت بین المللی ساروج بوشهر، این همایش در روز سه شنبه ، ۲۶ اردیبهشت ماه و با حضور جناب آقای مهندس جعفری زاده معاون امور شرکت های شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و سایر مدیران برق و کنترل شرکت های تابعه این هلدینگ برگزار گردید
ارائه گزارش فعالیت های اجرایی واحد برق و کنترل کارخانه سیمان کنگان در سنوات گذشته و برنامه های آتی آن واحد ، ارائه گزارش فعالیت های واحد انرژی، جلسه تبادل اطلاعات و تجربیات مدیران برق و کنترل، بازدید از خط تولید و دپارتمان های مرتبط با برق و کنترل و همچنین بازدید از اسکله اختصاصی صادرات سیمان و کلینکر کارخانه سیمان کنگان از جمله برنامه های این همایش بود