خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات سیمان صوفیان

خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات سیمان صوفیان : عنوان 
1396/02/30 : تاریخ انتشار

زمان و محل برگزاری مجمع عمومیبه شرح ذیل می باشد:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ درمحل تهران – بلوارغربی مجموعه ورزشی آزادی – مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

     دستور جلسه :
    استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
    تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
    انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره