خبر: دوره ی آموزشی «آشنایی با اصول تنظیم مواد اولیه» در کارخانه سیمان ایلام برگزار شد

خبر: دوره ی آموزشی «آشنایی با اصول تنظیم مواد اولیه» در کارخانه سیمان ایلام برگزار شد : عنوان 
1396/02/30 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان ایلام، دوره مذکور شامل ارایه مطالب در مورد مقدمه و تاریخچه سیمان ، شناخت مواد اولیه  سیمان ، شناخت اکسیدهای اصلی و فرعی مواد اولیه و تاثیر آن بر فرایند پخت، روشهای تنظیم مواد اولیه ، راهکارهای عملی جهت پیشگیری از ایجاد نوسان در فرآیند تولید ، ارایه تجربیات مرتبط با مواد سازی و فرآیند پخت در طی دوره بود.
لازم به ذکر است که طی این دوره که توسط مهندس درخشانی از مدرسین با تجربه شرکت مشاوران پادمیرامهر برگزار گردید ، پرسنل واحد های تولید، آزمایشگاه کنترل کیفی و معدن شرکت سیمان ایلام از آموزش های ارائه شده بهره مند گردیدند.