خبر: با تصمیم هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت سیمان ایلام تا دو سال آینده ابقا شد

خبر: با تصمیم هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت سیمان ایلام تا دو سال آینده ابقا شد : عنوان 
1396/03/01 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان ایلام، مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت با حضور همه صاحبان سهم، وکلای سهامداران و اشخاص حقیقی و حقوقی درمورخه ۹۶/۲/۳۰ برگزار و بعد از ارائه گزارش جامع و کامل از سوی مدیرعامل سیمان ایلام کلیه موارد مورد تایید و موافقت مجمع عمومی قرار گرفت.

همچنین مهندس فرونچی از سوی هیات مدیره به مدت دوسال بعنوان مدیر عامل مجتمع صنعتی سیمان ایلام منصوب گردید که سیمان خبر نیز برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون و رسیدن به اهداف متعالی را دارد.