رادیوسهام: گزارش مجمع عمومی سال مالی ۹۵ سیمان ارومیه

رادیوسهام: گزارش مجمع عمومی سال مالی ۹۵ سیمان ارومیه : عنوان 
1396/03/01 : تاریخ انتشار

چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ مجمع عمومی عادی سالیانه و همچنین قوق العاده سیمان ارومیه با حضور حداکثری سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و با تقسیم سود ۶۰۰ ریالی و افزایش سرمایه ی ۷۵درصدی به کار خود پایان داد.

از ابتدای مجمع تا پاسی از آن اعضای هیات مدیره شرکت شاهد صدای اعتراض سهامداران حقیقی و حقوقی بودند که از سال ۹۳ تا کنون هیچ سودی از شرکت دریافت نکرده بودند و اما توضیح مدیر عامل و رییس مجمع در این خصوص این بود که تاخیر در واریز سودها بدلیل مشکلات مالی و کمبود نقدینگی نبوده بلکه بدلیل موانع اداری موجود در مسیر افزایش سرمایه بوده اما نظر ناظر بورس چیز دیگری بود و ایشان بر این عقیده بودند که سود سهامداران و روند افزایش سرمایه دو رویه جداگانه هستند و بین این دو ارتباطی وجود ندارد و شرکت موظف است سود سهامداران را به موقع واریز کند.

به گزارش رادیوسهام، سیمان ارومیه مانند سایر شرکت ها در این صنعت بدلیل رکود موجود در صنعت ساخت و ساز و همچنین نا امنی و مازاد عرضه در کشور های همسایه امیدی به افزایش فروش مگردر صورت تغییر شرایط موجود ندارند و تنها موردی که توانسته این صنعت را زنده نگه دارد افزایش ۴۰ درصدی نرخ بعضی از محصولات نسبت به فروردین سال ۹۵ میباشد.
که به گفته مجید باقری ،مدیرعامل مجموعه دیگر افزایش نرخی تا پایان ۹۶ انجام نخواهد پذیرفت.
در مورد چشم انداز صنعت تنها امید هییت مدیره، به خروج صنعت ساخت و ساز داخل از رکود و بازگشت امنیت به کشورهای همسایه بود.
ازایشان در مورد طرح جاده های بتنی سوال شد که در پاسخ توضیح دادند این طرح کمک چندانی به این صنعت نخواهد کرد چرا که تنها به سالانه ۲ میلیون تن سیمان نیاز دارد که کمتر از ظرفیت حتی یک کارخانه سیمانی است.
اما تنها موردی که توانست مقداری امیدواری به حضار بدهد کاهش ۴۵ درصدی هزینه های مالی نسبت به سال مالی ۹۴ و همچنین جدی تر شدن بحث واگذاری شرکت “آذریت” به یکی از زیر مجموعه های “تامین” بود که سیمان ارومیه مالک ۳۵% این شرکت است.
دلیل این واگذاری مشکلات مالی و ضرر و زیانی است که از طریق آذریت نصیب صورت ها مالی ” ساروم” شده و سهامداران امیدوارهستند که این واگذاری بتواند وضعیت صورتهای مالی شرکت را بهبود ببخشد.
طبق گفته مدیرعامل این واگذاری در حال اجراست و در کارخانه آذریت به غیر از نگهبان هیچ کس دیگری مشغول به کار نمیباش