تسنیم: راه‌اندازی کارخانه سیمان مند دشتی در آینده نزدیک

تسنیم: راه‌اندازی کارخانه سیمان مند دشتی در آینده نزدیک : عنوان 
1396/03/06 : تاریخ انتشار

سید حسین حسینی محمدی ظهر روز گذشته در بازدید از روند اجرای کارخانه سیمان مند دشتی با بیان اینکه رفع مشکلات واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال در اولویت قرار دارد اظهار داشت: در این راستا مشکلات این واحدهای تولیدی و صنعتب در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و راهکارهای لازم ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه تعیین مصوبات  کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید درمحل بنگاههای اقتصادی سبب پیشرفت بیشتر پروژه‌ها است تصریح کرد: برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در محل اجرای طرح‌ها و بنگاههای تولیدی  می‌تواند درتصمیم گیری و تعیین مصوبات مربوطه اثرگذاری بیشتر و  سبب تسریع  در روند پیشرفت پروژه های اقتصادی  شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر  با تاکید بر رفع مشکل کارخانه سیمان مند دشتی برای افتتاح افزود : مسائل و مشکلات مرتبط  با این کارخانه بصورت ویژه در کارگروه تسهیل مورد بررسی و تصمیم گیری قرار  گرفته است.

حسینی محمدی از راه‌اندازی کارخانه سیمان مند دشتی در آینده نزدیک خبرداد و  تصریح کرد: کارخانه سیمان مند دشتی تاکنون  ۸۷درصد پیشرفت فیزیکی به همراه  اشتغال تقریبا ۴۰۰ نفر در حال ساخت است که پیش بینی می‌شود با رفع مسائل و مشکلات آن در آینده نزدیک به بهره برداری رسمی برسد .

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی برسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  تاکید کرد : توجه به طرح‌های بزرگ و نیمه تمام بمنظور افزایش رونق تولید در استان از جمله اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت است که باید همکاری و تعامل بیشتری از سوی دیگر دستگاههای اجرایی نظیر منابع طبیعی، شرکت آب منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست و غیره ایجاد شود تا بتوانیم درتکمیل طرح‌ها و توسعه واحدهای  صنعتی و معدنی پیشگام باشیم .