ایرنا: افزایش تولید سیمان با راه‌اندازی هشت طرح جدید

ایرنا: افزایش تولید سیمان با راه‌اندازی هشت طرح جدید : عنوان 
1396/03/16 : تاریخ انتشار

برپایه اطلاعات انجمن یاد شده، راه اندازی آسیاب سیمان در کارخانه آبیک ( استان البرز) با ظرفیت روزانه هشت هزار و 500 تن که از تسهیلات بانک صادرات برخوردار شده، یکی از این هشت طرح است.
استان خوزستان دارای دو طرح عمران آریا و توسعه کارون به ترتیب با ظرفیت روزانه سه هزار و 300 و سه هزار و چهار صد تن است که پیش بینی شده است امسال به بهره برداری برسند. این طرح ها از تسهیلات بانک های ملی و صادرات برخوردار شده اند.

براساس آمار موجود، در زمینه سیمان خاکستری استان تهران با 13 درصد بالاترین سهم را دارد و استان های اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با 9.7 و 7.8 درصد در رتبه های بعدی جای دارند.

برابر اطلاعات انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، پروژه مند دشتی در استان بوشهر با ظرفیت روزانه سه هزار و 400 تن با بهره مندی از تسهیلات بانک ملی، دهلران در استان ایلام با ظرفیت روزانه سه هزار و 300 تن از تسهیلات بانک ملت برخوردار شده اند.

میانگین رشد ظرفیت و تولید سیمان برپایه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در فاصله سال های 95- 1385 به ترتیب برابر با 4.6 و هشت درصد بوده، اما با وجود کاهش تولید سیمان در سالهای 95- 1393 ظرفیت تولید این صنعت همچنان در حال افزایش است.پروژه تیس چابهار در استان سیستان وبلوچستان با ظرفیت روزانه سه هزار و 300 تن با برخورداری از تسهیلات بانک سپه و مجد خواف در استان خراسان رضوی نیز با ظرفیت روزانه سه هزار و 300 تن با بهره مندی از تسهیلات بانک ملی از دیگر برنامه های مورد پیش بینی است و طرح توسعه لارستان در استان فارس هم با ظرفیت روزانه سه هزار و 300 تن از تسهیلات بانک صادرات برخوردار شد .

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت تولید سیمان کشور در سال 1385 به میزان 35 میلیون و 800 هزار تن بود که به میزان 35 میلیون و 300 هزار تن تولید شد و در سال 1392 در حالی که ظرفیت تولید 77 میلیون و 400 هزار تن بود به میزان 71 میلیون تن تولید انجام شد که این رقم بالاترین میزان در دوره 95 - 1385 است .

پارسل ظرفیت سیمان کشور به رقم 83 میلیون و 500 هزار تن رسید، اما میزان تولید برابر با 57 میلیون و 900 هزار تن بود.

برپایه آمارهای بین المللی سال های 2014 و 2015 جمهوری اسلامی ایران با سهم 1.6 درصدی، رتبه هفتم جهانی را به خود اختصاص داد .  همچنین چین، هند، آمریکا در سالهای یاد شده 57، 6.6 و 2 درصد از تولید جهان را به خود اختصاص دادند .
چین در سال 2015 به میزان 2 میلیارد و 350 میلیون تن و هند 270 میلیون و آمریکا 83.4 میلیون تن تولید کردند