خبر: مدیرعامل سیمان باقران: برای تامین سرمایه در گردش تحت فشاریم

خبر: مدیرعامل سیمان باقران: برای تامین سرمایه در گردش تحت فشاریم : عنوان 
1396/03/20 : تاریخ انتشار

افرادی با عنوان کارگران کارخانه سیمان باقران در تماس با پایگاه خبری خاورستان؛ اظهارکردند که بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش کارخانه سیمان باقران پرداخت شده است؛ اما قبل از اینکه این اعتبارات به منظور تامین بخشی از معوقات به دست کارگران برسد؛ بدهی های مدیران را تامین کرده است.

 سید جلال موسوی مدیرعامل کارخانه سیمان باقران دراین خصوص در گفتگو با خبرنگار خاورستان؛ اظهارکرد: این اخبار؛ اخبار کذبی است که پول رسیده و برای مدیران هزینه شده است.

 وی افزود: اصلا طوری نیست که برای یک نفر حقوق پرداخت کنیم و برای یک نفر نه، اگر پرداختی انجام شود برای همه است و اگر هم نشود به افرادی که حقوق پایین تری دارند مساعده هایی پرداخت می شود.

 مدیرعامل کارخانه سیمان باقران با اشاره به اینکه مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای این کارخانه قول داده شده است گفت: تاکنون حدود ۶۰ درصد این تسهیلات به میزان ۱۲ میلیارد تومان پرداخت شده و بانک برای بقیه آن وثیقه مجدد ملکی می خواهد.

 موسوی بیان کرد: بانک وثیقه سهل الوصول می خواهد اما چون همه اسناد ما در رهن بانک است؛ پیشنهاد کرده ایم از معادنی که در اختیار کارخانه است به عنوان وثیقه استقاده شود؛ اما بانک هنوز قبول نکرده که در حال مذاکره ایم.
 وی با اشاره به اینکه از لحاظ سرمایه در گردش مشکل داریم گفت: تولید هزینه دارد و تامین سوخت، برق، پاکت، مواد اولیه، حقوق کارگران، قطعات یدکی و … هزینه های هنگفتی است که تحت عنوان سرمایه درگردش است که از این بابت تحت فشاریم و نتوانستیم معوقات کارگران را پرداخت کنیم.

 مدیرعامل کارخانه سیمان باقران اظهارکرد: هم اکنون کارگران کارخانه ۱۱ ماه معوقه حقوق دارند که حالا در بین مساعده هایی به آنها پرداخت شده است.

 موسوی افزود: هم اکنون کارخانه دارد کار می کند و در تولید کلینر با ۱۰۰ درصد ظرفیت و روزانه تولید ۳ هزار و ۳۰۰ تن  کار می کنیم.

 وی با اشاره به اینکه در بخش سیمان هم با ۱۵ درصد ظرفیت و تولید روزانه ۴۰۰ تن کار می کنیم تصریح کرد: هم اکنون یکی از آسیاب های سیمان فعال و در مدار است و دیگری هم تا اوایل تیرماه وارد مدار می شود؛ که در این صورت ظرفیت تولید  سیمان هم به ۱۰۰ درصد می رسد.

 وی افزود: بخشی از سیمان تولیدی به مصرف داخل و بخشی هم به افغانستان صادرات می شود.

 مدیرعامل کارخانه سیمان باقران تاکید کرد: درخواست ما از مسئولان استان راه اندازی بازارچه میل ۷۳ است که هنوز انجام نشده و درخواست دیگر هم مساعدت در پرداخت سرمایه درگردش است که هنوز نصف آن باقی مانده و اگر این موارد انجام شود آینده کارخانه تضمین خواهد شد.