تسنیم: صنعت سیمان نیاز به افزایش ظرفیت تولید ندارد

تسنیم: صنعت سیمان نیاز به افزایش ظرفیت تولید ندارد : عنوان 
1396/03/22 : تاریخ انتشار

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اعلام این‌که صنعت سیمان امروز نیازی به افزایش ظرفیت ندارد، افزود: امروز اعمال افزایش قیمت با وجود افزایش هزینه‌های تولید اقدام مناسبی نیست.