خبر: کارهای مطالعاتی برای احداث یک کارخانه جدید سیمان در مصر

خبر: کارهای مطالعاتی برای احداث یک کارخانه جدید سیمان در مصر : عنوان 
1396/03/27 : تاریخ انتشار

اسلام سلیمان» در این باره به روزنامه مصر دیلی گفت: این کارخانه سیمان در کرانه دریای مدیترانه در شمال کشور مصر و در منطقه مَرسی مَطروح ساخته خواهد شد. وی افزود: تولیدات این کارخانه علاوه بر تامین نیاز داخلی به لیبی و همچنین سایر کشورهای عربی صادر خواهد شد.

سازمان توسعه صنعتی مصر سال گذشته ساخت ۱۴ کارخانه سیمان را در این کشور به مناقصه گذاشت که تنها سه شرکت در مجموع توانستند در مناقصات برنده شوند.

احمد عبدالرزاق، رییس سازمان توسعه صنعتی مصر چندی پیش اعلام کرده بود که ۱۱ مجوز باقی مانده امسال به مناقصه گذاشته خواهد شد که کارخانجات سیمان دیگری در مناطق مختلف، از جمله مرسی مطروح، سینا جنوبی، سوئز، المنیا و اسوان ساخته شود.