خبر: دریافت گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 توسط سیمان نهاوند

خبر: دریافت گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 توسط سیمان نهاوند : عنوان 
1396/03/27 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان نهاوند، ممیزین نهاد اعتبار دهی پارسیان به همراه کارشناس فنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، مطابق با الزامات برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون ، تمامی مستندات کیفی و فنی، مواد و تجهیزات استفاده شده و فرآیندهای مرتبط با دامنه کاربرد آزمایشگاه را مورد بررسی قرار داده و صلاحیت آزمایشگاه سیمان نهاوند را برای دریافت گواهی نامه ایزو ١٧٠٢۵ تایید کردند.

این در حالی است که آزمایشگاه سیمان نهاوند برای دومین بار با اعتبار سه ساله موفق به اخذ این گواهینامه شده است.

لازم به ذکر است که پذیرش آزمایشگاه در سطح ملی و بین المللی و افزایش اعتبار نتایج آزمون، انتخاب آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه آکرودیته از طرف سازمان ملی استاندارد، اطمینان از نتایج آزمون و اطمینان خاطر مشتریان، حذف آزمون و بازرسی های اضافی در مبادی ورودی و خروجی و گمرکات و بالطبع کاهش هزینه های تحمیل شده و ارتقاء تصویر ذهنی بازار از آزمایشگاه و امکان جذب مشتریان جدید که الزام دارند خدمات آزمون و کالیبراسیون خود را از مراجع تائید صلاحیت شده دریافت نمایند، از مزایای اخذ استاندارد مذکور می باشد