خبر: بازارهای جدید سیمان در آفریقا

خبر: بازارهای جدید سیمان در آفریقا : عنوان 
1396/03/30 : تاریخ انتشار

مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از صادرات سیمان به بازارهای جدید خبر داد. لطفی می گوید: در کشور عراق آسیابی راه اندازه ای کرده ایم که تا پایان امسال با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در سال به بهره برداری می رسد. با وجود این آسیاب می توانیم کلیکر را به عراق ببریم و سیمان را با برند عراق توزیع کنیم.

*وضعیت صادرات سیمان در سال ۹۶ به چه صورت بوده است؟

در دوماه اول سال میزان صادرات سیمان به اندازه قابل توجهی کاهش پیدا کرد. علت اصلی آن هم این است که تقریبا بیشتر صادرات، یعنی ۴۰ درصد آن به عراق بوده و این کشور هم به دلیل کاهش قیمت نفت و هم به اعتبار مناقشات داخلی به لحاظ عمران و سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده است.

*بازارهای جدیدی مورد ارزیابی قرار نگرفته است؟

ما تلاش کردیم که بازارهای جدیدی را جایگزین کنیم. خوشبختانه در آفریقا توانسته ایم بازار جدیدی به دست آوریم. به چند کشور صادرات داریم، اما ظرفیت ها کم است و مشکل حمل و نقل سهم ۴۰ درصدی در ارزش ایجاد می کند. به این ترتیب رقابتی بودن محصول را سخت و محدود کرده است. اما امیدواریم با توجه به اتفاقاتی که اخیرا در عراق رخ داده و آزاد سازی موصل، بیش از ظرفیت قبلی بتوانیم سیمان صادر کنیم.

*چه اقدامات دیگری صورت گرفته است؟

اقدام دیگر، ورود سهم صادرات در رینگ صادراتی کشور است که انجمن هم به شدت آن را دنبال می کند. امیدواریم هرچه زود بتوانیم، صادرات را از طریق رینگ صادراتی بورس انجام دهیم. همچنین یک مرکز توسعه صادرات داریم که انجمن برایش تکالیفی را متصور شده است، از این نظر که در جهت ایجاد زیرساخت ها در مبادی خروجی زمینی اقداماتی انجام دهد. خوشبختانه در مرز شلمچه توانسته اند زمینی را تملک کنند و باراندازی قابل توجهی را شروع کرده اند که به طور قطعی در شش نقطه دیگر کشور هم این برنامه اجرا می شود.

مشکلات پیش روی صادرات سیمان در داخل کشور چه مسایلی است؟

مشکل در حال حاضر در صنعت، مشوق های صادراتی است که متاسفانه دولت در ارتباط با آن برنامه ریزی درستی ندارد. علاوه بر این، سال گذشته قول دادند هزار میلیارد تومان یارانه به حمل و نقل اختصاص دهند، تا صادرکنندگان بتوانند کالا را به کشورهای آفریقایی صادر کنند، اما مقدار کمی از آن حدود ۲۰ میلیارد، تخصیص پیدا کرد. با این حال امیدواریم در آینده نزدیک، گشایش هایی در صادرات خصوصا به کشورهای همسایه داشته باشیم. البته افغانستان بازار بسیار خوبی است. ما در حال برنامه ریزی هستیم تا صادرات را در آن کشور متمرکز و ارزش افزوده ای ایجاد کنیم و هم تعهداتمان را انجام دهیم. در رابطه با صادرات هم بدانید که در کشور عراق آسیابی راه اندازه ای کرده ایم که تا پایان امسال با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در سال به بهره برداری می رسد. با وجود این آسیاب می توانیم کلیکر را به عراق ببریم و سیمان را با برند عراق توزیع کنیم