خبر: ساخت نانوبتني‌ با قابليت مقاومت در برابر فرسايش و خوردگي

خبر: ساخت نانوبتني‌ با قابليت مقاومت در برابر فرسايش و خوردگي : عنوان 
1396/04/03 : تاریخ انتشار

ساخت بتن‌هاي نانو با مقاومت بالا با استفاده از نانو سيليس (Colloida Silica) و نانو لوله‌ها از سوي يکي از شرکت‌هاي دانش بنيان مرکز رشد دانشگاه آزاد استان هرمزگان توسط عماد کمالي اجرايي شد.

نانو سيليس (Sio2) يک افزودني فوق پيشرفته بتن و بر اساس تکنولوژي نانو است که براي دستيابي به بتن‌هاي خاص و توانمند طراحي شده است.

استفاده از نانو سيليس در بتن ريزي‌هاي مجاور ساحل درياها به طور جدي مورد توجه مهندسين ساختمان قرار گرفته است و با توجه به خصوصيات منحصر به فرد اين نوع بتن مانند بهبود خواص مکانيکي و افزايش دوام بتن، روند به کارگيري آن در کشورهاي پيشرفته رو به افزايش است.

نانو، با حالت غير کريستالي که به ذرات بي نهايت ريز با قطر نانو مي‌دهد، براي استفاده به عنوان يک ماده سيماني در بتن بسيار مناسب است.

افزودن نانو سيليس به مخلوط بتن باعث مي‌شود سيليس فعال آن با محلول هيدروکسيد کلسيم Ca 2(OH) آزاد موجود در منافذ موئين بتن ترکيب شود و کريستال سيليکات کلسيم نامحلول توليد شود. اين امر موجب تراکم ساختار خمير سيمان، کاهش نفوذپذيري و افزايش مقاومت بتن خواهد شد.

از جمله مزاياي اين نانو بتن مي‌توان به افزايش مقاومت فشاري، خمشي و کششي بتن،‌ افزايش مقاومت بتن در برابر فرسايش،‌ کاهش قابل توجه نفوذپذيري بتن، جلوگيري از نفوذ يون کلروسولفات‌ها و ساير مواد شيميايي مخرب به داخل بتن اشاره کرد.

با توجه به اين مزايا از بتن‌هاي نانو مي‌توان در مواردي چون اجراي بتن در سواحل دريا، اسکله‌ها و پل‌ها، ساخت بتن‌هاي با مقاومت بالا، ساخت بتن سدها، ‌کانال‌ها،‌تونل‌ها و مخازن و منابع آب، کف‌سازي و نماسازي و ساخت بتن‌ها براي مناطق با خوردگي بالا استفاده کرد