سپیدارآنلاین: محیط زیست کارخانه سیمان آبیک را تحت کنترل دارد

سپیدارآنلاین: محیط زیست کارخانه سیمان آبیک را تحت کنترل دارد : عنوان 
1396/04/07 : تاریخ انتشار

صحبتی گفت: در گذشته بحث آلودگی کارخانه سیمان آبیک مطرح بوده اما کارخانه قدیمی خط تولید خود را بهسازی کرده و به سیستم آنلاین کنترل آلودگی هوا مجهز است و محیط زیست به طور کامل این کارخانه را تحت کنترل دارد
صحبتی رئیس اداره محیط زیست نظرآباد به خبرنگار کرج رسانه گفت: شرایط اقلیمی جهانی، وضعیت آبهای منطقه ای و برخى از موارد زیست محیطی موجب آلودگی منطقه البرز و تبع آن شهرستان نظرآباد شده است.
وی افزود: در گذشته بحث آلودگی کارخانه سیمان آبیک مطرح بوده اما کارخانه قدیمی خط تولید خود را بهسازی کرده و به سیستم آنلاین کنترل آلودگی هوا مجهز است و محیط زیست به طور کامل این کارخانه را تحت کنترل دارد. رئیس محیط زیست نظرآباد در خصوص این ارتباط این اداره با شهرداری نظرآباد گفت: قبل از مستقر شدن منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر جلسه ای را با حضور آن ها در ارتباط با خط مشی مطرح خواهیم کرد و مهم ترین خواسته های ما از مدیران شهری تفکیک زباله از مبدأ و استفاده از پیمانکاران متعدد در حوزه جمع آوری و حمل زباله و مسائل زیست محیطی است. وی در پایان گفت: فرهنگ سازی عامل موثر در حوزه محیط زیست است و شهروندان باید بیش از پیش به مقوله محیط زیست بپردازند و زباله های مسکونی و صنعتی خود را در محیط پیرامون رها نکرده و با محیط زیست مهربان باشند تا خود را آسایش باشند.