ایرنا: افت تولید سیمان در سایه رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای صادراتی

ایرنا: افت تولید سیمان در سایه رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای صادراتی : عنوان 
1396/04/07 : تاریخ انتشار

نسبت تولید به ظرفیت سیمان کشور در سال ۱۳۸۵ برابر با ۹۸.۶ درصد بود و با افزایش ظرفیت در سالهای بعد، این نسبت کاهش یافت.
آمارها نشان می دهد سال ۱۳۸۵ ظرفیت تولید سیمان کشور ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و تولید ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بود. سال ۱۳۸۶ این ظرفیت به ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و تولید به ۴۰ میلیون تن رسید.
در سال ۱۳۸۷ به ظرفیت ۵۹ میلیون تن دست یافتیم و تولید ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن شد. در سال ۱۳۸۸ در قالب پنجمین برنامه توسعه کشور ظرفیت به رقم ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ثبت رسید، که تولید برابر با ۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود.

سال ۱۳۸۹ ظرفیت ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن را شاهد بودیم که تولید هم به رقم ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید و سال ۱۳۹۰ ظرفیت ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن را به همراه داشت .
سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ظرفیت به ارقام ۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بالغ شد که تولید هم به ترتیب ۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تن و ۷۱ میلیون تن به ثبت رسید .
دولت یازدهم هم برنامه سیر صعودی افزایش ظرفیت بخش سیمان را در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ دنبال کرد به طوری که ظرفیت تولید دراین سال ها به ترتیب ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن ، ۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و ۸۳ میلیو و ۵۰۰ هزار تن بود و تولید هم به ترتیب ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ، ۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و ۵۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن شد .

براساس این بررسی نسبت تولید به ظرفیت در سال ۱۳۹۱ به میزان ۹۱.۷ درصد بود، اما در سال ۱۳۹۵ این نسبت به کمترین میزان خود در دوره مورد بررسی ( ۹۵- ۱۳۸۵) رسید و برابر با ۶۹.۳ درصد شد .
دلایل اصلی افت تولید سیمان علاوه بر رکود بخش مسکن، کاهش تقاضای صادراتی کشورهای همسایه به دلیل جنگ های داخلی، تحولات منطقه ای و سیاست های تعرفه ای ( به منظور حمایت از تولید داخلی کشورها) قلمداد شده است.
به گزارش ایرنا، آمارهای منتشر شده نشان می دهد در سال ۱۳۹۳ بالاترین آمار صادرات سیمان کشور با رقم افزون بر ۱۸ میلیون تن به ثبت رسیده که از این رقم افزون بر ۶۰ درصد به کشور عراق صادر شد .

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده میانگین تولید به ظرفیت یا ظرفیت بالفعل سیمان در دوره ۹۵- ۱۳۸۵ برابر با ۸۲ درصد بوده است .
این پژوهش نشان می دهد میانگین رشد ظرفیت و تولید سیمان در سالهای مورد بررسی به ترتیب برابر با ۴.۶ و هشت درصد بود، اما با وجود کاهش تولید این مصالح ساختمانی در سالهای ۹۵- ۱۳۹۳ ، ظرفیت سازی همچنان سیر صعودی خود را داشته است.
همچنین سال ۱۳۹۳ با وجود کاهش ۶.۴ درصدی تولید سیمان، ظرفیت این بخش افزایش ۲.۶ درصدی را ثبت کرد .
کاهش تولید سیمان در سال ۱۳۹۴ نسبت به ۱۳۹۳ به میزان ۱۱.۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با ۱۳۹۴ به رقم ۱.۴ درصد رسید و از سوی دیگر ظرفیت تولید در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نسبت به سال های ماقبل از آنها به ترتیب ۰.۴ و ۴.۸ درصد افزایش داشته است .

بر اساس این گزارش ها، سال ۲۰۱۵ میلادی چهار گروه ایرانی فعال در بخش سیمان شامل هلدینگ فارس، خوزستان، سیمان تهران، سرمایه گذاری غدیر و سرمایه گذاری بانک ملی در میان ۱۰۰ شرکت اول جهان به ترتیب رتبه های ۶۰، ۶۲، ۶۴ و ۷۵ را به خود اختصاص دادند .

متخصصان صنعت سیمان پیش بینی کرده اند با نرخ رشد ۴.۹ درصدی، سرانه مصرف جهانی از رقم ۵۳۹ کیلو گرم به ۶۴۰ کیلو گرم افزایش پیدا کند .
میزان تولید جهانی سیمان در سال ۲۰۱۴ برابر با چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون تن بود که در سال ۲۰۱۵ به چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن کاهش یافت .
ایران براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت ۱۲۰ میلیون تنی را پیش بینی کرده است که با تحقق آن رتبه اول را در منطقه به خود اختصاص خواهد داد.